Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs “Kā metālapstrāde sadzīvo ar darba aizsardzību” PIETEIKŠANĀS SLĒGTA

Datums: 2021. gada 19. marts Laiks: 13:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformuPielikums: Lejupielādēt (PDF)

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē semināru

“Kā metālapstrāde sadzīvo ar darba aizsardzību”

 

Semināra mērķis:  

Nodrošināt ar informāciju svarīgākajām darba aizsardzības prasībām darba vietās un būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi Latvijas uzņēmumos attiecībā uz darba aizsardzību metālapstrādē.

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, dažādi uzņēmumā strādājošie speciālisti, darba aizsardzības speciālisti u.c.


Programmā ietvertās tēmas:

  • Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā;
  • Normatīvie akti darba aizsardzībā kas attiecināmi drošu darbu veikšanai ar metālu;
  • Darbu organizācijas būtiskie aspekti organizējot metālapstrādes darbus;
  • Metālapstrādes daudzpusīgā ietekme uz veselību;
  • Nelaimes gadījumi un arodslimības izpildot metālapstrādes darbus;
  • Darba vides riski metālapstrāde un samazināšanas iespējas tiem;
  • Labas prakses piemēri;
  • Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana veicot metālapstrādes darbus.

Semināra norises laiks un vieta:

2021.gada 19.marts, plkst. 13:00 – 17:00

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (veiksmīgam grupu darbam nepieciešams pieslēgties, izmantojot datoru un mikrofonu)

PIETEIKŠANĀS: SLĒGTA

Informācijai:

  • Tālrunis: 28704091; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
  • Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (vidēji 20 dalībnieki), tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (5 izglītības stundas) pēc veiksmīga testa nokārtošanas (no 10 testa jautājumiem jābūt pareizām 7 atbildēm) un dalības semināra vairāk kā 70% no semināra laika.

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli tiešsaistē.