Strādā vesels

Labas prakses balvas "Zelta ķivere" pieteikšanās termiņš

Datums: 2021. gada 3. septembris Laiks: 23:59
Vieta: TiešsaistePielikums: Lejupielādēt (DOCX)

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru regulāri organizē Eiropas Labas prakses balvu darba aizsardzības jomā. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, 2021. gadā Eiropas informatīvās kampaņas “Strādā gudri, nevis smagi” ietvaros labas prakses balvas konkursa laikā tiks meklēti Latvijas uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemēri, kas aktīvi novērš ergonomiskos darba vides riska faktorus un pielāgo darba vietas darbiniekiem ar balsta un kustību sistēmas slimībām, kuras var nebūt saistītas ar darbu.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa nolikuma mērķi ir:

  • identificēt labās prakses piemērus, kas:
    • * ar “ergonomisku plānojumu” novērš balsta un kustību sistēmas slimības (īpaši tiek gaidīti piemēri, kas saistīti ar darbavietu plānojumu, darba aprīkojuma plānojumu u.c.);
    • * atbalsta darbiniekus, kas jau cieš no balsta un kustību sistēmas slimībām un varētu turpināt strādāt vai atgriezties darbā, ja darba vietas tiktu pielāgotas;
  • popularizēt tehnisku un organizatorisku pasākumu nozīmību pār individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
  • mudināt darba devējus iesaistīties sabiedrības izglītošanā par darba vides jautājumiem;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības.

 Labas prakses balvu konkursa mērķis 2021. gadā ir

uzskatāmi parādīt ergonomiskas darba vides priekšrocības, sniegt iespēju uzņēmumiem apmainīties ar labu praksi un godināt uzņēmumus, kas efektīvi izmanto ergonomiskus risinājumus darba vides uzlabošanā un piemērošanā darbinieku vajadzībām.

 

Iedvesmai ieskaties iepriekšējo gadu piemēros (atzīmētas labas prakses balvas ieguvēju prezentācijas):

28.aprīlī notikušā vebināra "Zelta ķivere - trīs soļi līdz uzvarai" tiešraide ir pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=gxBQ8kvomGY

 

Lasīt vairāk