Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs “Droši pārvietošanās ceļi” PIETEIKŠANĀS SLĒGTA

Datums: 2021. gada 28. janvāris Laiks: 13:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformuPielikums: Lejupielādēt (PDF)

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē semināru

“Droši pārvietošanās ceļi”

Semināra mērķis:  

Nodrošināt ar informāciju svarīgākajām darba aizsardzības prasībām darba vietās un būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi Latvijas uzņēmumos attiecībā uz darba vides riska faktoriem, kas skar drošus pārvietošanās ceļus.

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, dažādi uzņēmumā strādājošie speciālisti, personāla speciālisti u.c.

Programmā ietvertās tēmas:

  • Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā;
  • Normatīvie akti darba aizsardzībā attiecībā uz pārvietošanos;
  • Kustības organizācija ikdienā dažādu nozaru uzņēmumos;
  • Nelaimes gadījumi, kas saistītas ar nedrošu pārvietošanos;
  • Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti, lai nodrošinātu drošus pārvietošanās ceļus;
  • Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana pārvietošanās ceļos.

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

2021.gada 28.janvāris, plkst. 13:00 – 17:00

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (veiksmīgam grupu darbam nepieciešams pieslēgties, izmantojot datoru un mikrofonu)

PIETEIKŠANĀS: SLĒGTA

Informācijai:

  • Tālrunis: 28704091; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
  • Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (vidēji 20 dalībnieki), tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (5 izglītības stundas) pēc veiksmīga testa nokārtošanas (no 10 testa jautājumiem jābūt pareizām 7 atbildēm) un dalības semināra vairāk kā 70% no semināra laika.

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli tiešsaistē.