Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs "Ko darīt darba devējiem, lai nodrošinātu drošas un veselībai nekaitīgas ATTĀLINĀTĀ DARBA vietas?". PIETEIKŠANĀS SLĒGTA.

Datums: 2021. gada 8. janvāris Laiks: 13:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.Pielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikšanās uz šo pasākumu ir slēgta Prezentācijas: Atvērt Video: Atvērt

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē profesionālās pilnveides tiešsaistes semināru

"KO DARĪT DARBA DEVĒJIEM, LAI NODROŠINĀTU DROŠAS UN VESELĪBAI NEKAITĪGAS ATTĀLINĀTĀ DARBA VIETAS?"

Semināra mērķis:

Nodrošināt ar informāciju par attālinātā darba organizēšanu (t.sk. COVID-19 ierobežojumu laikā), t.sk, pasākumiem, lai:

  • veiktu darba vides riska novērtējumu attālinātā darba vietām;
  • veidotu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi mājās, veicot attālināto darbu;
  • organizētu nodarbināto apmācības par šādu darba vietu iekārtošanu;
  • organizētu apmācības un pasākumu stresa un nemiera samazināšanai attālinātā darba veikšanas laikā.

 Pārrunāt normatīvās prasības attālinātā darba organizēšanā un izdevumu kompensēšanā.

Sniegt ieskatu pieejamajos informatīvajos materiālos par drošu attālinātā darba organizēšanu un pārrunāt darba aizsardzības speciālistu un darba devēju pieredzi attālinātā darba veikšanai uzņēmumos.

Prezentācijā izmantoti arī VPP projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” WP2 (nr. VPP-COVID-2020/1-0013) rezultāti, secinājumi un ieteikumi.

Mērķauditorija: darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, darba devēji, personāla vadītāji u. c.

Norises laiks un vieta:

2021. gada 8. janvāris, plkst. 13.00 – 14.30:

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu.

Lektors: Ivars Vanadziņš, RSU DDVVI direktors.

Pieteikšanās:

  • SLĒGTA, iespējama tikai "gaidītāju sarakstā", vai arī citos datumos (skat. sadaļu "Kalendārs").
  • Papildus informācija: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. ; tel.: 29437702
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits grupā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (2 izglītības stundas). 

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS.

 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2021. gadam” ietvaros.