Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs “Darba vides riska faktori ceļu būvniecības uzņēmumos”

Datums: 2020. gada 5. jūnijs Laiks: 13:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformuPielikums: Lejupielādēt (PDF) Prezentācijas: Atvērt

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē semināru

“Darba vides riska faktori ceļu būvniecības uzņēmumos”

Semināra mērķis:  

Nodrošināt ar informāciju svarīgākajām darba aizsardzības prasībām darba vietās un būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi Latvijas uzņēmumos attiecībā uz ceļu būvniecību.

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, dažādi uzņēmumā strādājošie speciālisti, personāla speciālisti u.c.

Programmā ietvertās tēmas:

 • Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā;
 • Normatīvie akti darba aizsardzībā veicot ceļu būvdarbus;
 • Darbu organizācija un uzvedība ikdienā, tās nozīme veicot ceļu būvdarbus;
 • Veselība kā neatņemama sastāvdaļa veicot ceļu būvdarbus;
 • Nelaimes gadījumi un arodslimības veicot ceļu būvdarbus;
 • Darba vides riski veicot ceļu būvdarbus un to samazināšanas iespējas;
 • Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti veicot ceļu būvdarbus;
 • Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana veicot ceļu būvdarbus.

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

2020. gada 05.jūnijs, plkst. 13:00-17:00

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu

Pieteikšanās: https://rsu.zoom.us/meeting/register/tJIvd-uvrz4jHdBeKGO-ZAWFTOqJd3-kAS_X

Informācijai:

 • Tālrunis: 28704091; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
 • Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru
 • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (5 izglītības stundas) pēc veiksmīga testa nokārtošanas (no 10 testa jautājumiem jābūt pareizām 7 atbildēm) un dalības semināra vairāk kā 70% no semināra laika.

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli tiešsaistē.