Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs “Gandrīz noticis nelaimes gadījums (GNNG) – no teorijas uz praksi” PIETEIKŠANĀS SLĒGTA

Datums: 2020. gada 2. jūnijs Laiks: 10:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformuPielikums: Lejupielādēt (PDF) Prezentācijas: Atvērt

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē semināru

Gandrīz noticis nelaimes gadījums (GNNG) – no teorijas uz praksi

Semināra mērķis:  

Nodrošināt ar informāciju svarīgākajām darba aizsardzības prasībām darba vietās un būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi Latvijas uzņēmumos attiecībā uz nelaimes gadījumu skaita samazināšanu un labo praksi GNNG izmeklēšanā.

Mērķauditorija:

Darba devēji, uzņēmumu, iestāžu vadītāji.

Programmā ietvertās tēmas:

 • Informācija par darba aizsardzības aktualitātēm Latvijā.
 • Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā.
 • Drošas uzvedības nozīme uzņēmuma darbībā un indivīda uzvedībā.
 • Gandrīz notikušo nelaimes gadījumu definīcija un piemēri.
 • Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti Latvijas uzņēmumos.
 • Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana;

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

 • 2020.gada 02.jūnijs, plkst. 10.00 – 14.00
 • Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (veiksmīgam grupu darbam nepieciešams pieslēgties, izmantojot datoru un mikrofonu)

Pieteikšanās: SLĒGTA

Informācijai:

 • Tālrunis: 28704091; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
 • Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru
 • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (maksimāli 10 dalībnieki), tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (5 izglītības stundas) pēc veiksmīga testa nokārtošanas (no 10 testa jautājumiem jābūt pareizām 7 atbildēm) un dalības semināra vairāk kā 70% no semināra laika.

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli tiešsaistē.