Strādā vesels

Seminārs Liepājā “Darba vides riski mežsaimniecībā”. PIETEIKŠANĀS SLĒGTA

Datums: 2019. gada 25. oktobris Laiks: 09:30
Vieta: Liepāja, vieta tiks precizētaPielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikšanās uz šo pasākumu ir slēgta

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē semināru

“Darba vides riski mežsaimniecībā”

Semināra mērķis:  

Nodrošināt ar informāciju svarīgākajām darba aizsardzības prasībām darba vietās un būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi Latvijas uzņēmumos attiecībā uz darba vides riska faktoriem mežsaimniecības darbos.

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, dažādi uzņēmumā strādājošie speciālisti, personāla speciālisti u.c.

Programmā ietvertās tēmas:

  • Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā;
  • Darbu organizācija un uzvedība ikdienā, tās nozīme mežsaimniecības darbos;
  • Veselība kā neatņemama sastāvdaļa mežsaimniecības darbos;
  • Nelaimes gadījumi mežsaimniecībā;
  • Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti mežsaimniecības darbos;
  • Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana mežsaimniecības darbos.

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

2019.gada 25.oktobrī, plkst. 9:30 – 15:30

Liepāja, vieta tiks precizēta

Informācijai:

  • Tālrunis: 67409139; e–pasts: kristiana.venzega@gmail.com
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (8 izglītības stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli un kafijas pauze.