Strādā vesels

Darba aizsardzības speciālistu fokusgrupu diskusija

Datums: 2018. gada 24. janvāris Laiks: 14:00
Vieta: Rīga

Pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros personu apvienība SIA “Civitta Latvija”, SIA “GRIF” un UAB “Civitta” veic pētījumu par darba aizsardzības jautājumiem un tās uzlabošanas iespējām Latvijā. 

Pētījuma ietvaros aicinām darba aizsardzības speciālistus ar augstāko izglītību (no bīstamo nozaru uzņēmumiem), iesaistīties fokusgrupu diskusijās un/vai aizpildīt elektroniski nosūtītu anketu (anketas aizpildīšanas laiks 15-20 min.), lai sniegtu informāciju par savu pieredzi un ieteikumiem. Pētījuma mērķis ir analizēt iegūtos datus dinamikā, izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzlabošanai un veicamajiem pasākumiem (preventīvajiem, informēšanas u.tml.), lai veicinātu darba apstākļu uzlabošanos uzņēmumos.

Par piedalīšanos diskusijā vecākie speciālisti saņems SIA "GRIF" mācību centra “SAFEWORK” sertifikātu/apliecinājumu!

Diskusiju norises laiki: 24.01.2018. plkst. 14:00 (kopā 8-10 dalībnieki)

Diskusijas norises vieta: Lāčplēša iela 37-201 kab. 

Diskusijas ilgums: 2-3 stundas

Pieteikšanās fokusgrupu diskusijai un/vai elektroniski nosūtītai anketai līdz 19.01.18. šeit:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccu8QCz5e5FlF0_Rt1Qrffqd9LGvuOGvbE4x3P5Xam3w4BtA/viewform