Strādā vesels

Seminārs Ķekavā “Darba vides riska faktori pārtikas ražošanas uzņēmumos” ATCELTS

Datums: 2017. gada 8. decembris Laiks: 09:30
Vieta: Ķekava, vieta tiks precizētaPielikums: Lejupielādēt (PDF)Pieteikties_Kekava: Atvērt

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē semināru

“Darba vides riska faktori pārtikas ražošanas uzņēmumos”

Semināra mērķis:  Nodrošināt ar informāciju svarīgākajām darba aizsardzības prasībām darba vietās un būtiskākajām problēmām, kā iespējamiem risinājumiem un labo praksi Latvijas uzņēmumos attiecībā uz darba vides riska faktoriem pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Mērķauditorija: Nodarbinātie, dažādi uzņēmumā strādājošie speciālisti, personāla speciālisti u.c.

Programmā ietvertās tēmas:

  • Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā;
  • Darbu organizācija un uzvedība ikdienā, tās nozīme;
  • Veselība kā neatņemama ražošanas sastāvdaļa;
  • Nelaimes gadījumi pārtikas ražošanas uzņēmumos;
  • Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti uzņēmumos;
  • Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana;

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

2017.gada 8. decembris, plkst. 9:30 - 14.45

Norises vieta: Ķekava, vieta tiks precizēta

Informācijai:

  • Pieteikšanās http://stradavesels.lv/kalendars/event-2745/
  • Tālrunis: 67409139; e–pasts: kristiana.sproge@inbox.lv 
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (6 izglītības stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli un kafijas pauze.