Strādā vesels

Pieteikšanās termiņš labas prakses balvai "Zelta ķivere"

Datums: 2017. gada 7. septembris Laiks: 23:59
Vieta: ElektroniskiPielikums: Lejupielādēt (DOCX)

2017. GADA

LABAS PRAKSES BALVAS KONKURSS

“Zelta ķivere” 

Katru otro gadu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru organizē Eiropas Labas prakses balvu. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, 2014.gadā Valsts darba inspekcija, LR Labklājības ministrija, Darba drošības un vides veselības institūts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, kuru pārstāvji veido Informācijas padomi Latvijā, nolēma Labas prakses balvas konkursu rīkot ik gadu, katrā otrajā gadā tēmu izvēloties Latvijā.

2017.gadā konkursa laikā tiks meklēti labas prakses piemēri, kas darbiniekiem ļauj atgriezties darbā uzņēmumos Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes (piemēram, ilgstošas slimošanas, bērnu kopšanas atvaļinājuma, darba ārzemēs utt.), t.sk. izmantojot jaunas, pielāgotas nodarbinātības formas.

 

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa nolikuma mērķi ir:

  • atlasīt labas prakses piemērus, kā atvieglot ilgstoši prom esošo darbinieku atgriešanos darba tirgū;
  • popularizēt jaunas un mūsdienas darba formas, kas ir darbiniekiem pretimnākošas;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības.

 

Labas prakses balvu konkursa mērķis 2017. gadā ir

 veicināt darbinieku sekmīgu atgriešanos darba tirgū pēc ilgstošas prombūtnes un uzsvērt darba devēju īstenoto atbalsta pasākumu nozīmi, atsākot darba gaitas uzņēmumā Latvijā.