Strādā vesels

Tiešsaistes seminārs “Emocionālā veselība. Emocionālā vardarbība darba vidē. Pirmie signāli.” PIETEIKŠANĀS SLĒGTA

Datums: 2022. gada 1. marts Laiks: 10:00
Vieta: TiešsaistePielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikšanās uz šo pasākumu ir slēgta Prezentācijas: Atvērt Video: Atvērt

RSU Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar uzvediba.lv

 organizē semināru

 “Emocionālā veselība. Emocionālā vardarbība darba vidē. Pirmie signāli.” 

Semināra mērķis:

Nodrošināt ar informāciju par emocionālo vardarbību un tās attīstības mehānismiem darba vietās, kā arī pasākumiem tās atpazīšanai un mazināšanai.

Mērķauditorija:

Darba aizsardzības vecākie speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, uzņēmēji, personāla vadītāji, arodslimību un arodveselības ārsti, u.c. interesenti.

Seminārā ietvertās tēmas:

 • Kā darba vidē veidojas neveselīga gaisotne?
 • Faktori, kas palielina neveselīgas vides veidošanos.
 • Agrīnie brīdinājuma signāli darba vidē.
 • Negatīva uzvedība vai vardarbība darba vidē?
 • Kāpēc ir būtiski nepalaist garām pirmos signālus?
 • "Temperatūras mērīšana", jeb kā cilvēki saprot, cik tālu ar kuru attiecībās var iet?
 • Emocionāla komunikācija un citas atbildes reakcijas, kas padziļina problēmas.

Lektore:  Līga Bērziņa, uzvediba.lv vadītāja.

Semināra norises laiks un vieta:

2022. gada 1. marts, plkst. 10.00 - 12.00;

Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (pieslēgšanās linku saņemsiet e-pastā dienu pirms semināra).

Pieteikšanās:

 • SLĒGTA
 • Informācijai: Tālrunis: 29437702; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
 • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (3 akadēmiskās stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināta pieeja semināra materiāliem.

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2022.gadam” ietvaros.

Tiešsaistes seminārs "COVID-19 inficēšanās riska novērtēšanas pamatprincipi un kontroles pasākumi"

Datums: 2022. gada 1. marts Laiks: 10:00
Vieta: Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformuPielikums: Lejupielādēt (PDF) Pieteikties līdz 28.02.2022: Atvērt

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001) 

RSU Darba drošības un vides veselības institūts 

organizē semināru 

“COVID-19 inficēšanās riska novērtēšanas pamatprincipi un kontroles pasākumi 

Semināra mērķis:  

Informēt semināra dalībniekus par vīrusa COVID-19 riska novērtējuma pamatprincipiem un kontroles pasākumiem darba vidē.

Mērķauditorija:

Darba devēji, darba ņēmēji, darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, personāla speciālisti u.c. interesenti.

Programmā ietvertās tēmas:

 • COVID-19 riska novērtēšanas soļi
 • Vīrusa COVID-19 bīstamības noteikšana
 • COVID-19 ekspozīcijas novērtējums
 • Svarīgākie preventīvie pasākumi COVID-19 riska samazināšanai
 • Saistošie normatīvo aktu regulējumi COVID-19 riska novērtēšanā 

Semināra norises laiks un vieta:

 • 2022.gada 01.marts, plkst. 10:00-12:00
 • Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (veiksmīgam grupu darbam nepieciešams pieslēgties, izmantojot datoru un mikrofonu)

Reģistrēties semināram: http://stradavesels.lv/kalendars/event

Informācijai:

 • Tālrunis: + 371 256 36 433; e–pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.
 • Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru
 • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (2 izglītības stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS.

 

Pieteikšanās termiņš darba aizsardzības filmu konkursam

Datums: 2022. gada 1. marts Laiks: 23:59
Vieta: TiešsaistePielikums: Lejupielādēt (DOC)

2022. gada darba aizsardzības filmu konkursa prioritāte ir nelaimes gadījumu darbā novēršana, īpašu uzmanību pievēršot tādiem nelaimes gadījumu cēloņiem kā laika trūkums, nogurums, neuzmanība, pieredzes un zināšanu trūkums situācijas novērtēšanā, pārgalvība (kā suicidālā flirtēšana) un citi tamlīdzīgi “neredzamie” nelaimes gadījumu cēloņi.

Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķi ir:

 • atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
 • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
 • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām, kā arī veselības traucējumiem, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību;
 • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
 • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
 • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem. 

 

Konkursu rīko: Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.

Konkursa balvu fonds: 3 (trīs) balvas, katra 1600,00 Eiro (viens tūkstotis seši simti eiro 00 centu) apmērā (bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā).

Lēmumu par konkrētu pretendentu atbalstīšanu pieņems konkursa žūrija, kurā ietilpst Valsts darba inspekcijas, Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes Aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūts”, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Katrs Pretendents var saņemt atbalstu tikai par vienu sagatavoto materiālu.

Konkursa norises laiks

Konkursa izsludināšanas datums: 01.02.2022.

Pieteikumu pieņemšana līdz: 01.03.2022.

Pieteikumu izvērtēšana un žūrijas lēmuma paziņošana: līdz 15.03.2022.

Līguma par atbalstu noslēgšana: līdz 22.03.2022.

Filmu gatavošana un iesniegšana, žūrijas komisijas materiāla pārbaude: līdz 01.10.2022.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikšanās konkursam notiek, Pretendentiem iesniedzot noteiktas formas pieteikumu Nolikuma 1.pielikums):

 • Pieteikums ir jānosūta elektroniskā formātā kā Microsoft Word dokuments;
 • Pieteikumam iespējams pievienot dažādu papildus informāciju (videomateriālus, fotoattēlus utmldz.);
 • Ja pretendents iesniedz konkursam pieteikumu par jau sagatavotu filmu, tā jāiesniedz kopā ar pieteikumu vai nu kā atsevišķs CD/DVD disks vai arī pieteikumā jānorāda saite uz tās atrašanās vietu internetā.

Žūrijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un paskaidrojumus par konkrētā uzņēmuma / organizācijas pieteikumu.

Aizpildīta Pieteikuma veidlapa, kā arī papildu informācija jāiesniedz elektroniski līdz 2022.gada 1.martam (ieskaitot), sūtot uz e-pasta adresi – Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. , norādot „Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” – UZŅĒMUMA NOSAUKUMS” (norādot sava uzņēmuma nosaukumu).

Iesniedzējs saņems apstiprinājuma e-pastu, kas apliecinās, ka Jūsu pieteikums ir saņemts un nodots žūrijas komisijai.