Strādā vesels

Vēža uzveikšana: labāka darbinieku aizsardzība pret vēzi izraisošām ķīmiskām vielām

2020. gada 23. septembrī

Saskare ar kancerogēniem darbvietā Eiropas Savienībā izraisa gadā aptuveni 120 000 ar darbu saistītu vēža gadījumu, kā rezultātā ik gadu mirst aptuveni 80 000 cilvēku. Lai uzlabotu darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi, Komisija šodien ir ierosinājusi vēl vairāk ierobežot saskari ar vēzi izraisošām ķimikālijām darbvietā. Šī Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas ceturtā pārskatīšana nosaka jaunas vai pārskatītas robežvērtības trim svarīgām vielām: akrilnitrilam, niķeļa savienojumiem un benzolam. Aplēses liecina, ka jaunie noteikumi paredzēs labāku aizsardzību vairāk nekā 1,1 miljonam darba ņēmēju daudzās nozarēs. Šodienas priekšlikums ir pirmā iniciatīva saistībā ar Komisijas apņemšanos cīnīties pret vēzi saskaņā ar gaidāmo Eiropas Vēža uzveikšanas plānu.

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits teica: “Darbvietai vajadzētu būt drošai, tomēr vēzis izraisa pusi no nāves gadījumiem, kas saistīti ar darbu. Pašreizējais Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas atjauninājums ir viens no pirmajiem soļiem mūsu vērienīgajā vēža uzveikšanas plānā. Tas liecina, ka esam apņēmības pilni rīkoties, lai mazinātu draudus darba ņēmēju veselībai. Ņemot vērā smago Covid-19 izraisīto veselības krīzi, mēs pastiprināsim centienus nodrošināt darba ņēmēju aizsardzību Eiropā. Mēs apsvērsim konkrētus veidus, kā to panākt, izmantojot nākotnes stratēģisko satvaru darba aizsardzības jomā.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu sacīja: “Mūsu prioritāte ir mazināt vēža izraisītās ciešanas, un šajā nolūkā profilakse ir ļoti svarīga. Šodien speram nozīmīgu soli pretim darba ņēmēju aizsardzībai no saskares ar bīstamām vielām darbvietā un sākam darbu saskaņā ar gaidāmo Eiropas Vēža uzveikšanas plānu. Ar šo plānu vēlamies ne tikai novērst galvenos vēža riska faktorus visiem cilvēkiem, bet arī atbalstīt pacientus visos slimības posmos un palīdzēt uzlabot dzīvi šīs slimības skartajiem.”

Trīs jaunas vai pārskatītas robežvērtības

Kancerogēnu un mutagēnu direktīva tiek regulāri atjaunināta, ņemot vērā jaunus zinātniskos pierādījumus un tehniskos datus. Trijos iepriekšējos atjauninājumos ir aplūkota 26 ķīmisko vielu iedarbība uz darba ņēmējiem. Tagadējais priekšlikums pievieno jaunas vai pārskatītas arodekspozīcijas robežvērtības šādām vielām:

  • akrilnitrils (jauna robežvērtība);
  • niķeļa savienojumi (jauna robežvērtība);
  • benzols (pazemināta robežvērtība).

Ieguvumi darba ņēmējiem un uzņēmumiem

Jaunu vai pārskatītu akrilnitrila, niķeļa savienojumu un benzola arodekspozīcijas robežvērtību ieviešana dos būtisku labumu darba ņēmējiem. Tiks novērsti ar darbu saistīti vēža un citu smagu slimību gadījumi, līdz ar to uzlabojot veselību un dzīves kvalitāti.

Priekšlikums dos labumu arī uzņēmumiem: samazināsies izmaksas, ko rada ar darbu saistīta veselības pasliktināšanās un vēzis, piemēram, cilvēku prombūtne no darba un apdrošināšanas maksājumi.

Priekšlikuma izstrāde un turpmākie pasākumi

Šī iniciatīva ir izstrādāta ciešā sadarbībā ar zinātniekiem un darba ņēmēju, darba devēju un ES dalībvalstu pārstāvjiem. Sarīkojot divposmu apspriešanos, tika iesaistīti arī sociālie partneri (arodbiedrības un darba devēju organizācijas).

Komisijas priekšlikums tagad tiks apspriests Eiropas Parlamentā un Padomē.

Konteksts

Komisija ir apņēmusies pastiprināt cīņu pret vēzi un līdz 2020. gada beigām nāks klajā ar Eiropas Vēža apkarošanas plānu. Šis plāns palīdzēs dalībvalstīm uzlabot vēža profilaksi, atklāšanu, ārstēšanu un pārvaldību Eiropas Savienībā, vienlaikus samazinot nevienlīdzību veselības jomā starp dalībvalstīm un to iekšienē.

Lai saglabātu Eiropas augstos darba aizsardzības (OSH) standartus, savā paziņojumā “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai” Komisija ir apņēmusies pārskatīt OSH stratēģiju, cita starpā pievēršot uzmanību saskarei ar bīstamām vielām. Tas notiek saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ko Eiropas Parlaments, Padome un Komisija kopīgi izsludināja sociālajā samitā par taisnīgām darbvietām un izaugsmi 2017. gada 17. novembrī un kas paredz darba ņēmēju tiesības uz veselīgu, drošu un labi pielāgotu darba vidi, ietverot arī aizsardzību pret kancerogēniem.

Turpināt uzlabot darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi darbvietā ir vēl jo svarīgāk tādēļ, ka saskaņā ar EU-OSHA sniegto informāciju vēzis ir izplatītākais ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis ES: pašlaik ik gadu 52 % ar darbu saistīto nāves gadījumu izraisa ar darbu saistīts vēzis; salīdzinājumam — asinsrites slimības izraisa 24 % ar darbu saistīto nāves gadījumu, citas slimības — 22 % un traumas — 2 % šādu gadījumu.

Šī iniciatīva ir Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas ceturtā pārskatīšana. Dažu pēdējo gadu laikā Komisija ir ierosinājusi trīs iniciatīvas, ar ko groza minēto tiesību aktu. Šīs trīs iniciatīvas Eiropas Parlaments un Padome pieņēma attiecīgi 2017. gada decembrī2019. gada janvārī un 2019. gada jūnijā, un tās attiecas uz 26 vielām.

Sīkāka informācija

Komisijas priekšlikums Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas ceturtajai pārskatīšanai