Strādā vesels

Veicinās ilgāku un veselīgāku iedzīvotāju darba mūžu

2016. gada 14. aprīlī

Gados vecākiem cilvēkiem pirmspensijas vecumā ir augsts bezdarba risks, šo cilvēku kvalifikācija un prasmes bieži vien ir novecojušas, darbspējas ir samazinājušās ietekmēto veselības apstākļu dēļ – šie ir tikai daži no Labklājības ministrijas (LM) konstatētajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras cilvēki pirmspensijas vecumā.

Lai mazinātu sabiedrības novecošanās radītos negatīvos aspektus, LM sagatavojusi konceptuālo ziņojumu Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā. Ziņojuma projekts ceturtdien, 14.aprīlī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Būtiskākā mērķa grupa ir iedzīvotāji 50 gadu vecumā un vecāki, īpaši līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, kas saskaras ar ievērojamiem šķēršļiem iesaistei darba tirgū. Kā galvenie rīcības virzieni aktīvās novecošanās situācijas uzlabošanai izvirzīti tādās jomās kā nodarbinātība, mūžizglītība, veselība un aktīvs dzīvesveids.

Lai veicinātu ilgāku un veselīgāku iedzīvotāju darba mūžu, atbilstoši identificētajiem izaicinājumiem plānots novērtēt gados vecāku nodarbināto iedzīvotāju spējas, prasmes un veselības stāvokli. Nepieciešamības gadījumā varētu izstrādāt individuālus atbalsta plānus uzņēmumu līmenī, ietverot sociālo un profesionālo prasmju un iemaņu pasākumus, pieaugušo izglītības iespējas un veselības stāvokļa novērtēšanu un slēdzienu no ģimenes ārsta, arodārsta vai darba aizsardzības speciālista.

Tāpat paredzēts noteikt un veicināt aktīvās novecošanās potenciālu uzņēmumos. Tā ietvaros plānots izstrādāt un veikt brīvprātīgus uzņēmumu auditus, vērtējot to darba organizācijas piemērotību gados vecāko darbinieku potenciāla izmantošanai.

Vienlaikus plānoti ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi, lai veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā, piemērotā apmācību programmā vai kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem pasākumiem. Mērķa sasniegšanai paredzētas speciālistu konsultācijas, padziļinātas veselības pārbaudes, profesionālās piemērotības noteikšana, motivācijas programmas.

Paredzēts arī veicināt darba devēju izpratni par darbaspēka novecošanās tendencēm un iespējamajiem personāla vadības risinājumiem ilgākam darba mūžam uzņēmumu līmenī, piemēram, elastīgām darba organizēšanas metodēm, darbavietu pielāgošanu, veselību veicinošu darba vidi u.c.

Ar konceptuālā ziņojuma projektu iespējams iepazīties LM tīmekļa vietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Konceptuālais ziņojums izstrādāts, balstoties arī uz Pasaules Bankas pētījuma “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā” rezultātiem.