Strādā vesels

VDI aicina pieteikties labas prakses konkursam “Zelta ķivere”

2020. gada 23. janvārī

2020.gadā tiks atklāta Eiropas informatīva kampaņa “Strādā gudri, nevis smagi”, tāpēc konkursa laikā tiks meklēti Latvijas uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu labas prakses piemēri, kuru darba aizsardzības sistēmas un procesi “strādā gudri, nevis smagi”, tas nozīmē - ieviesti dažādi digitālie risinājumi dokumentu apritei, darba laika uzskaitei, obligāto veselības pārbaužu organizēšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanai un uzskaitei, elektroniskai darbinieku apmācībai un zināšanu pārbaudei, darbinieku iesaistei darba aizsardzības jautājumu risināšana, ziņošanai par bīstamām situācijām darba vidē utt.

Labas prakses balvu konkursa mērķis 2020. gadā ir uzskatāmi parādīt labas darba aizsardzības sistēmas priekšrocības, sniegt iespēju uzņēmumiem apmainīties ar labu praksi un godināt uzņēmumus, kas efektīvi izmanto inovatīvus digitālus risinājumus darba aizsardzības jomā.

Veidlapas un iepriekšējo gadu dalībnieku prezentācijas pieejamas šeit.