Strādā vesels

Valsts darba inspekcija uzsāk pārbaudes uzņēmumos par apmācību kvalitāti darba aizsardzības jomā

2023. gada 18. septembrī

Šī gada septembrī un oktobrī Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) veiks pārbaudes uzņēmumos, kuros 2021. un 2022. gadā ir notikuši nelaimes gadījumi darbā un to cēlonis ir bijis saistīts ar nodarbināto nepietiekamu apmācību un instruēšanu darba aizsardzības jomā. Preventīvo pārbaužu mērķis ir noskaidrot, vai darba devējs pēc notikušā nelaimes gadījuma darbā ir uzlabojis nodarbināto apmācību kvalitāti un kādi papildus pasākumi ir īstenoti, lai novērstu nelaimes gadījuma atkārtošanos.

2022. gada darbā notikušo nelaimes gadījumu analīze liecina, ka visbiežākie cēloņi ir nedroša cilvēka rīcība, slikta darba organizācija un neapmierinoša darbinieku instruēšana un apmācība. Tā piemēram, 65% notikušo nelaimes gadījumu nodarbinātie cietuši, jo nav ievērojuši darba aizsardzības instrukcijās noteiktās darba izpildes prasības, lietojuši neatļautas vai nepiemērotas darba metodes u.c. Vēl 17% nelaimes gadījumu cēlonis bijis saistīts ar darba organizācijas trūkumiem – piemēram, neapmierinošu darba telpu uzturēšanu, nepareizu darba tehnoloģiju izvēli u.tmldz. Savukārt, analizējot 2023. gada 8 mēnešos nelaimes gadījuma cēloņus, darbinieka nedroša rīcība konstatēta 61% gadījumu, bet trūkumi darba organizācijā -21% gadījumu.

Konstatētie nelaimes gadījumu cēloņi nepārprotami norāda uz trūkumiem darba devēja organizētajā darba aizsardzības apmācības procesā, tāpēc darba devējiem ir jāvelta vairāk uzmanības darbinieku apmācībām un it īpaši to kvalitātei. Formāla pieeja, kad darba devējs saviem darbiniekiem liek tikai parakstīties atbilstošos žurnālos un nevelta laiku reālai, jēgpilnai apmācībai, rada situāciju, kurā darbiniekam nezina, kā strādāt droši. Tas ir pamats notikumu ķēdei, kas noved pie nelaimes gadījumiem ar letālām vai smagas sekas, ar kurām darbiniekiem nereti ir jāsadzīvo visu atlikušo dzīvi. Darba inspekcija aicina darba devējus kvalitatīvi veikt darbinieku apmācību, kā arī pārliecināties par darbinieku zināšanām un praktiskām iemaņām gan pirms darba uzsākšanas, gan periodiski!