Strādā vesels

Uzsāktas tematiskās pārbaudes, lai novērstu paslīdēšanu un aizķeršanos darba vietās

2014. gada 7. oktobrī

2014. gada 6. oktobrī Valsts darba inspekcija uzsāka Vecāko darba inspektoru komitejas rīkoto tematisko pārbaudi paslīdēšanas, paklupšanas nelaimes gadījumu novēršanai. Līdz 2014. gada 7. novembrim tiks apsekoti vismaz 100 viesnīcu, restorānu un kafejnīcu uzņēmumi. Tematiskās pārbaudes šogad norisinās arī citās Eiropas Savienības valstīs.

Paslīdēšana, paklupšana un kritieni ir galvenais nelaimes gadījumu iemesls visās tautsaimniecības nozarēs no rūpniecības līdz biroja darbam, cēlonis 24% no visiem nelaimes gadījumiem darbā Eiropas Savienībā. Šādi nelaimes gadījumi var notikt ar jebkuru neatkarīgi no dzimuma, vecuma vai fiziskās sagatavotības, taču diemžēl nereti darba vietās to neuztver kā nopietnu risku, kas var izraisīt nelaimes gadījumus ar smagām sekām un prasa ilgstošu ārstēšanu un rehabilitāciju. Arī Latvijā 2013. gadā visbiežāk (37%) nelaimes gadījumus darbā izraisa paklupšana, aizķeršanās, paslīdēšana.

Ar minimālu laika un finanšu ieguldījumu var mazināt nelaimes gadījuma iespējamību, piemēram, mazus pakāpienus apzīmēt ar signālkrāsojumu, savlaicīgi nomainīt bojātu grīdas segumu vai uzkopt izlijušu šķidrumu. Tādējādi šajā tematiskajā pārbaudē Valsts darba inspekcija vērsīs uzmanību uz to, vai risku novērtēšanas dokumentos ir novērtēts arī paslīdēšanas, paklupšanas risks un vai ir paredzēti pasākumi tā novēršanai, vai grīdas segums ir līdzens, bez caurumiem vai izciļņiem, vai pārvietošanās ceļos nav kādi šķēršļi, piemēram, vadi, caurules, vai darba vietās ir pietiekams apgaismojums, vai ir nodrošināta pietiekama un savlaicīga darba vietu uzkopšana, vai ir izsniegti, ja nepieciešams, neslīdoši apavi un veikti citi preventīvi pasākumi.

Tematiskās pārbaudes rezultāti tiks prezentēti profesionālās pilnveides seminārā par darba aizsardzības aktualitātēm izmitināšanas un ēdināšanas nozarē, kas norisināsies Rīgas Stradiņa universitātē 2014. gada 26. novembrī.

Informējam, ka Darba inspekcijas mājas lapā www.vdi.gov.lv un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv ir pieejami dažāda veida informatīvi materiāls par darba aizsardzības jautājumiem. Sīkāk par tematisko pārbaudi Igaunijā var uzzināt Igaunijas Darba inspekcijas interneta vietnē www.ti.ee.,turpat arī dažādi materiāli par paslīdēšanu, paklupšanu darba vietās.

Jautājumos par tematiskās pārbaudes norisi, lūdzam sazināties ar Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vecāko eksperti Sarmīti Rūtiņu-Rūtenbergu, telefons 67021709, e-pasts Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.