Strādā vesels

Tuvākajos gados vēlas celt izpratnes līmeni par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem

2021. gada 18. augustā

Darba aizsardzības jomā joprojām kā būtiskākie izaicinājumi ir salīdzinoši augsts letālo un smago nelaimes gadījumu skaits darbā, kā arī pieaugošs arodslimību skaits, īpaši gados jaunākiem nodarbinātajiem. Tāpēc tuvākajos gados ir paredzēts celt sabiedrības, īpaši darba devēju, nodarbināto un darba aizsardzības speciālistu informētības un izpratnes līmeni par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem un veicināt preventīvās kultūras attīstību.

To nosaka Labklājības ministrijas sagatavotais “Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2021.–2023. gadam”, kas otrdien, 17. augustā, izskatīts un pieņemts valdības sēdē. Plāns pieejams šeit.

Lai veicinātu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi uzņēmumos, kā arī nodarbināto darba mūža pagarināšanos, plānā paredzēta dažādu apmācību un semināru organizēšana, kā arī praktisku informatīvo materiālu un videomateriālu izstrāde par dažādiem riskiem darbā un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Iecerēts arī nodrošināt atbalstu uzņēmumiem, īpaši mazajiem uzņēmumiem, drošas un veselībai nekaitīgas darba vides izveidošanā. Lai atvieglotu uzņēmumiem darba aizsardzības prasību ieviešanu, plānā iekļauta konsultāciju sniegšana bīstamo nozaru uzņēmumiem, kas jau šobrīd tiek nodrošināta Valsts darba inspekcijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.  

Plānā paredzēts veicināt arodslimību preventīvu novēršanu un arodslimību agrīnu diagnosticēšanu. Šī uzdevuma ietvaros tiek nodrošināta arodslimību ārstu un citu veselības aprūpes speciālistu zināšanu pilnveidošana, kā arī darba devēju, nodarbināto un darba aizsardzības speciālistu informēšana par veselības veicināšanu darbā.

Ņemot vērā attālinātā darba, kā arī citu nodarbinātības formu izplatību, paredzēta specifiskas informācijas sagatavošana un izplatīšana par darba devēju un nodarbināto pienākumiem, kā arī par darba aizsardzības prasību īstenošanu šāda veida darbos.

Plānā noteikto pasākumu īstenošana jau ir uzsākta un turpināsies līdz 2023. gadam. informācija par darba aizsardzības jautājumiem, tai skaitā par semināriem un apmācībām, kā arī informatīvie materiāli pieejami interneta vietnē http://stradavesels.lv/.