Strādā vesels

15.martā notiks tikšanās ar kompetento institūciju pārstāvjiem

2016. gada 25. februārī

Labklājības ministrija aicina uz tikšanos kompetento institūciju pārstāvjus šī gada 15.martā, lai kopīgi pārrunātu darba aizsardzības jomas aktualitātes un jautājumus, kas skar darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Visām kompetentajām insitutūcijām ir nosūtīts elektronisks uzaicinājums uz sanāksmi. Ja esat kompetentās institūcijas vadības pārstāvis un neesat saņēmis uzaicinājumu un darba kārtību, lūdzam sazināties ar Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecāko eksperti Jolantu Gedušu (tel.67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv).

Dalībai sanāksmē lūdzu pieteikties elektroniski līdz 11.martam.

Ņemot vērā ierobežoto telpu resursu, lūgums sanāksmei deleģēt 1 pārstāvi no organizācijas.