Strādā vesels

Tematiskā pārbaude par darba tiesībām HORECA sektorā

2024. gada 3. jūlijā

Valsts darba inspekcija uzsāk tematisko pārbaudi izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarēs (I55, I56 nozares). Pārbaužu mērķis ir darba tiesisko attiecību normatīvo aktu prasību ievērošana un  nereģistrētās nodarbinātības preventīvu samazināšanu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē. Pārbaužu laikā uzmanība tiks pievērsta nodibināto darba attiecību atbilstibu faktiskajiem apstākļiem, kā ari Darba likumā noteiktā regulējuma ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās.