Strādā vesels

Šogad pārstrādās ar ēku drošību saistītus būvnormatīvus

2015. gada 29. jūlijā

Šogad tiks pārstrādāti tie būvnormatīvi, kas saistīti ar ēku drošību, savukārt nākamgad tie būvnormatīvi, kas ir sevišķi novecojuši, teikts Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu no šā gada 1.maija līdz 3.jūlijam.

EM informē, ka Latvijas Būvniecības padomei laika posmā no šā gada 1.maija līdz 3.jūlijam ir notikušas trīs padomes sēdes. To laikā Būvniecības padome noteica primāri pārstrādājamos Latvijas būvnormatīvus, kā pirmos nosakot tos, kas ir saistīti ar būvju drošību, tad tos, kas ir novecojuši vai saistīti ar konstrukciju projektēšanu.

Būvniecības padome nolēma 2015.gadā pārstrādāt tos būvnormatīvus, kas saistīti ar ēku drošību - "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", "Būvju ugunsdrošība", "Ēku lietošanas drošība un vides pieejamība", "Publiskas ēkas un būves", "Mazstāvu dzīvojamās mājas", "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami", "Būvju tehniskā apsekošana" un "Būvprojekta saturs un noformēšana".

Savukārt 2016.gadā paredzēts pārstrādāt tādus sevišķi novecojušos būvnormatīvus kā "Būvprojekta saturs un noformēšana", "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves", "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" un "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves".