Strādā vesels

Sievietes biežāk slimo ar arodslimībām, retāk cieš nelaimes gadījumos darbā

2014. gada 7. martā

Valsts darba inspekcijas un pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā 2013” dati liecina, ka sievietes salīdzinājumā ar vīriešiem darba vidē biežāk gūst arodslimības, bet retāk cieš nelaimes gadījumos.

Pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā 2013” liecina, ka Latvijā 2012. gadā uz 100 000 nodarbinātajām sievietēm tika konstatētas 116 arodslimības, bet vīriešiem – tikai 69 arodslimības. Saskaņā ar pētījuma datiem sievietes (63%) retāk kā vīrieši (75%) ir informēti par darba vides riska faktoriem (piemēram, ķīmiskiem, fizikāliem, ergonomiskiem, psihosociāliem, traumatisma riska faktori u.c.), kā arī sliktāk zina savas tiesības – piemēram, par tiesībām atteikties no darbu veikšanas, ja tas rada risku drošībai un veselībai un šo risku nav iespējams novērst (piem., izmantojot darba aizsardzības līdzekļus) zina 67% vīriešu , bet tikai 56% sieviešu. Nostrādātās virsstundas biežāk nekādā veidā netiek kompensētas sievietēm (40%) nekā vīriešiem (21%). Visi minētie apstākļi veicina arodslimību attīstību.

Savukārt pēc Valsts darba inspekcijas datiem gada laikā tiek reģistrēti nedaudz vairāk kā 500 nelaimes gadījumi, kuros cietušas sievietes, turklāt salīdzinājumā dinamikā pērn darbā cietušo sieviešu skaits palielinājies par 4 %. Darba vidē ir raksturīga tendence - vīrieši biežāk par sievietēm iet bojā nelaimes gadījumos vai smagi cieš, sievietes - gūst vieglākas traumas. Biežākais nelaimes gadījumu traumējošais faktors sievietēm ir bijusi krišana vai pakrišana (piemēram, aizķeroties vai paslīdot) – 46 % gadījumu.

Pagājušajā gadā ir būtiski pieaudzis no vardarbības darba vidē cietušo sieviešu skaits (2013. gadā - 39 gadījumi, 2012. gadā – 16). No cilvēku uzbrukumiem visbiežāk cietušas sievietes, kas strādā veselības un sociālajā aprūpē un tirdzniecībā, bet no dzīvnieku uzbrukumiem – pasta darbinieces.

Visbiežāk cietušas sievietes vecumā no 45 līdz 64 gadiem. Valsts darba inspekcijas apkopotā statistika rāda, ka smagi cietušas nodarbinātās vidējais portrets ir sekojošs:
• 54 gadus veca pilsone ar 6 gadu darba stāžu konkrētajā darba vietā;
• konkrētas nozares speciāliste;
• rakstveidā noslēgts darba līgums;
• nelaimes gadījumā darbā cietusi ceturtdien.