Strādā vesels

Saslimšana ar COVID-19 - nelaimes gadījums darbā vai arodslimība?

2020. gada 4. jūnijā

Laikposmā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ir noteikts, ka saslimšana ar Covid-19 nav uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā un darba devējam nav jāveic šāda gadījuma izmeklēšana un uzskaite. Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā COVID-19 izplatības apmērus (pandēmija), vīrusa izplatīšanās veidu un grūtības noteikt konkrētu notikumu vai vietu, kur notikusi inficēšanās.

Saistībā ar ārkārtējās situācijas paredzamo izbeigšanos radās nepieciešamība pilnveidot esošo regulējumu, lai turpmāk padarītu skaidrāku nelaimes gadījumu identificēšanu situācijās, kas saistītas ar inficēšanās risku darbā. Tādejādi 4.jūnijā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, nosakot, ka saslimšana ar infekcijas slimību uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā tikai tad, ja šāda saslimšana ir saistīta ar konkrēti identificējamu ārkārtēju notikumu darba veikšanas laikā un šis notikums ir tiešā cēloņsakarībā ar nodarbinātā saslimšanu.

Saslimšana ar infekcijas slimību (tajā skaitā COVID-19) pati par sevi nav uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā, ja vien šādas saslimšanas iemesls nav kāds ārkārtējs un identificējams gadījums nodarbinātajam veicot darbu, kas ir bijis par iemeslu vēlākai saslimšanai. Piemēram, ja ar COVID-19 inficēta persona, ir tieši apdraudējusi ārstniecības personu, kura veic savus pienākumus, noraujot viņai sejas masku vai sejas aizsargu un tieši pakļaujot ārstniecības personu inficēšanas riskam (saskarei ar infekciozu ķermeņa šķidrumu bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem). Šādā gadījumā ir identificējams ārkārtējs gadījums (fizisks apdraudējums), kura rezultātā var iestāties inficēšanās risks. Ja ārstniecības personai vēlāk tiek diagnosticēta saslimšana ar COVID-19, tad šāds gadījums varētu tikt atzīts par nelaimes gadījumu darbā. Savukārt, ja šāda ārkārtēja notikuma nav, tad saslimšana ar infekcijas slimību nebūtu uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā.

Vienlaikus 4.jūnijā tika pieņemts arī grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 “Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, paredzot precīzāku regulējumu, kas attiecināms uz saslimšanu ar COVID-19.

Ministru kabineta noteiktajā arodslimību sarakstā ir iekļautas bioloģisko faktoru izraisītās slimības, tai skaitā infekcijas slimības, kas radušās, veicot darba pienākumus veselības aprūpes, profilakses un sociālā darba nozarē vai citos dienestos un kuru izcelsmē ir pierādīta darba vides riska faktoru nozīme (HIV/AIDS, B hepatīts, C hepatīts, tuberkuloze). Ar minētajiem grozījumiem šo infekcijas slimību saraksts tiek papildināts ar COVID-19, tādejādi nepārprotami nosakot, ka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība var tikt attiecināta arī uz saslimšanu ar šo slimību.