Strādā vesels

Sākās semināru sērija par veselības veicināšanu darba vietās

2014. gada 11. aprīlī

Pasaules Veselības organizācija definē veselības veicināšanu kā dzīves resursu, kas dod iespēju cilvēkam dzīvot individuāli, sociāli un ekonomiski produktīvu dzīvi, uzsverot nepieciešamību ieguldīt sociālos un personiskos resursus, piemēram, aktīvu rīcību savu paradumu maiņā, tādējādi ietekmējot arī savus līdzcilvēkus. Respektīvi, veselības veicināšana ir jebkura aktivitāte, kas vērsta uz to, lai cilvēki dzīvotu veselīgu un produktīvu dzīvi.

Jau vairākus gadus pasaulē tiek uzskatīts, ka līdztekus izglītības iestādēm, veselības aprūpes iestādēm un pašvaldībām visefektīvāk veselības veicināšanas pasākumus ir veikt tieši darbavietās. Darba vietās tiešā pasākumu mērķauditorija ir nodarbinātie, kuri tur pavada lielu savas dzīves daļu. Tomēr netieši pasākumu organizēšanā var tikt iesaistīti arī klienti vai apakšuzņēmēji, piemēram, ja uzņēmuma teritorijā tiek izvietotas velonovietnes, kuras var izmantot jebkurš cilvēks, kurš atbrauc uz uzņēmumu vai valsts iestādi. Turklāt jāuzsver, ka darba vidē esošie riska faktori tieši var ietekmēt nodarbināto fizisko, garīgo vai sociālo labklājību un netieši – nodarbināto ģimenes locekļus, un tieši tāpēc darba vietās veiktie veselības veicināšanas pasākumi ir visefektīvākie.

Darba vides riska faktoru novēršana darbavietās un efektīvas darba aizsardzības sistēmas ieviešana arī preventīvi pozitīvā veidā ietekmē veselību. Situācijā, kad uzņēmumā jau ir nodrošināta svarīgāko darba aizsardzības prasību izpilde, darba devējiem ir samērā vienkārši papildināt veicamo pasākumu plānu ar nedaudz savādākiem, papildus pasākumiem, kuru rezultātā nodarbinātie kļūst veselāki, kvalificētāki un motivētāki, tāpēc viņi spēj strādāt produktīvāk un kvalitatīvāk. Šādi nodarbinātie arī retāk slimo ar slimībām, kuras izraisa īslaicīgu darbnespēju, piemēram, ar vīrusu infekcijām.

Nolūkā sniegt informāciju darba devējiem un visiem iesaistītajiem speciālistiem, RSU Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Slimību Profilakses un kontroles centru, uzsāk semināru sērīju "Veselības veicināšana darba vietās".

Semināru mērķis ir nodrošināt ar informāciju par veselības veicināšanas  darba vietās koncepciju, kaitīgajiem ieradumiem un atkarībām,  iepazīstinot ar svarīgākajām problēmām, iespējamiem risinājumiem un labo  praksi Latvijas uzņēmumos.

Pirmie semināri notiks jau 15.aprīlī - Saldū (Saldus kultūras centrā) un 17.aprīlī - Balvos (Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrā).

Plānots, ka semināri notiks arī Bauskā, Valdemārpilī, Madonā, Krāslavā un Limbažos.

Dalība semināros ir bez maksas. Par dalību seminārā tiks izsniegti RSU sertifikāti (4 izglītības stundas). Semināri notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā "Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2014.gadam" ietvaros.