Strādā vesels

Sākas pieteikšanās labas prakses balvas konkursam "Zelta ķivere"

2015. gada 2. februārī

Katru otro gadu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru organizē Eiropas Labas prakses balvu. 2014. gada konkursa tēma bija stresa un psihosociālo darba vides risku novēršana darba vidē. Lai popularizētu labas prakses piemērus un dalītos idejās, kā vienkārši un efektīvi uzlabot darba apstākļus, Valsts darba inspekcija, LR Labklājības ministrija, Darba drošības un vides veselības institūts, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, kuru pārstāvji veido Informācijas padomi Latvijā, nolēma Labas prakses balvas konkursu rīkot ik gadu, katrā otrajā gadā tēmu izvēloties Latvijā. Analizējot biežākos darbā notikušo nelaimes gadījumu cēloņus, kā arī veicot interesentu aptauju vietnē www.stradavesels.lv, par 2015.gada konkursa tēmu tika izvēlēta paslīdēšanas, aizķeršanās un paklupšanas novēršana darba vietās. Eiropā atbilstošs konkurss 2015.gadā nenotiek.

Mērķi
2015.gada Labas prakses balvas konkursa mērķi darba aizsardzībā ir:
• atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības;
• mudināt uzņēmumus pastiprinātu uzmanību pievērst paslīdēšanas, aizķeršanās un aizķeršanās riskiem uzņēmumā un novērst minētos riskus sistemātiskā veidā;
• samazināt to darbā notikušo nelaimes gadījumu skaitu, kuru cēlonis ir paslīdēšana, paklupšana un aizķeršanās;
• izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi.

Struktūra
Balva tiks pasniegta 2 grupās:
• uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir līdz 100;
• uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir 100 un vairāk.

Pieteikuma veidlapas var lejuplādēt šeit.