Strādā vesels

RSU DDVVI uzsāk jaunu pētījumu - Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide (HBM4LV)

2024. gada 12. februārī

Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts ir uzsācis darbu pie jauna pētījuma "Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide - HBM4LV", kas tiks veikts valsts pētījumu programmas "Sabiedrības veselība" ietvaros. Pētījuma mērķis ir iegūt zināšanas, kas ļautu veidot pierādījumos balstītu cilvēka biomonitoringa sistēmu Latvijā, ņemot vērā starptautisko pieredzi un pielāgojot to nacionālajām vajadzībām.

Projektā “Latvijas cilvēka biomonitoringa programmas izveide (HBM4LV)” plānots gūt jaunas zināšanas un izmantot iepriekšējo pieredzi, sekundāro datu analīzi un veikt laboratoriju kapacitātes izpēti, lai radītu vadlīnijas Latvijas sabiedrību reprezentējošas kohortas izveidei, kā arī izstrādātu piemērotāko bioloģisko paraugu ņemšanas stratēģiju. Projektā plānots ņemt bioloģiskos paraugus no pētījumā definētās kohortas, veidojot Latvijas cilvēka biomonitoringa biobanku. Tādējādi tiks nodrošināta iespēju veikt bioloģisko paraugu būtiskāko ķīmisko vielu un to metabolītu analīzes Latvijas vai, ja tas būs nepieciešams, arī ārvalstu laboratorijās. Projektā iegūtie dati informēs par nozīmīgākajiem pesticīdu, metālu un noturīgo organisko piesārņotāju avotiem un ekspozīcijas ceļiem, kā arī to koncentrācijām Latvijas iedzīvotāju bioloģiskajos paraugos. Projektā iegūtās zināšanas un dati tiks izmantoti, lai izstrādātu rekomendācijas Latvijas cilvēka biomonitoringa sistēmas izveidei un ieviešanai.

 

Projekta/līguma nr. VPP-VM-Sabiedrības_Veselība-2023/4-0001

Projekta finansējums 500 000 EUR

Projekta vadītājs Ivars Vanadziņš

Projekta īstenošana 22.12.23 – 21.12.25