Strādā vesels

RSU DDVVI izsludina 2015. gada filmu konkursu

2015. gada 8. jūnijā

Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) izsludina konkursu „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai”

Informatīvie videomateriāli un filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem. Tādējādi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā 2015. gadam” kā viena no aktivitātēm tiek īstenots konkurss Latvijas uzņēmumiem par finansiālu atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai vai jau uzņemtu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 2 informatīvu filmu sagatavošanai (katra 1400,00 Eiro apmērā, bez PVN) vai esošu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

Konkursa nolikums: http://stradavesels.lv/kalendars/event-1073/

Pieteikumu pieņemšana līdz: 10.07.2015.

Pieteikumu izvērtēšana: 15.07.2015.

Žūrijas lēmuma paziņošana: līdz 15.07.2015.

Līguma par atbalstu noslēgšana: līdz 20.07.2015.

Filmu gatavošana un iesniegšana, žūrijas komisijas materiāla pārbaude: līdz 20.10.2015.

Visu filmu prezentēšana plašākai sabiedrībai ar pretendenta pārstāvja piedalīšanos: līdz 28.02.2016. (plānota Darba aizsardzības filmu pēcpusdienās 2016.gada sākumā).