Strādā vesels

Publicēti kompetento speciālistu sertifikācijas jautājumi

2023. gada 6. jūnijā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu  Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām ar 1. jūliju testa sagatavošanā personāla sertifikācijas institūcijai ir jāizmanto Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" testa jautājumus. Minētie jautājumi ir publicēti www.stradavesels.lv sadaļā “Materiāli” un ir pieejami šeit.