Strādā vesels

Plānoti grozījumi noteikumos par prasībām kompetentajām institūcijām un kompetentajiem speciālistiem

2022. gada 1. jūlijā

Labklājības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību””.

Paredzētas šādas būtiskākās izmaiņas:

  • kompetento  speciālistu apmācību apjomā par darba aizsardzības jautājumiem (80 stundas 5 gados) paredzēta iespēja iekļaut apmācības par citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, piemēram, ugunsdrošību, elektrodrošību, personas datu aizsardzību u.c., nepārsniedzot 10% no kopējā apjoma;
  • kompetento speciālistu sertifikācijas jautājumus turpmāk paredzēts sagatavot Darba drošības un vides veselības institūtam nevis Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijai;
  • kompetentajām institūcijām būs izvēles iespējas – nodarbināt arodslimību un arodveselības ārstu vai sabiedrības veselības speciālistu, lai paplašinātu pieejamo speciālistu loku, vienlaikus saglabājot pietiekami augstu kompetenci veselības aizsardzības jautājumos;
  • noteikumos iekļauts jauns profesijas standarts “Darba aizsardzības inženieris” – šādu kvalifikāciju nākotnē varēs iegūt, apgūstot bakalaura programmu darba aizsardzības jomā.

Noteikumu projekts ir publiski pieejams Tiesību aktu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/0dbecb45-e706-45f2-971b-bc564ddce651. Pirms apstiprināšanas projekts vēl tiks saskaņots ar citām iesaistītajām ministrijām un organizācijām, tādejādi tā redakcija var mainīties. Ja vēlaties izteikt konstruktīvus priekšlikumus par noteikumu projektu, lūgums sazināties ar Labklājības ministrijas pārstāvi Māru Vīksni (Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. , tālr. 60008551).