Strādā vesels

Pilnveidotas prasības darbam augstumā un darba aprīkojumam

2014. gada 24. martā

Turpmāk darba devējiem, organizējot darbus augstumā, būs jāievēro jaunās darba aizsardzības prasības, kas papildus jau spēkā esošajām noteiktas precīzākas un skaidrākas, kā arī jāievēro prasības lietojamam darba aprīkojumam, tādējādi garantējot gan lielāku drošību strādājošajiem, gan mazinot nelaimes gadījumu skaitu. Minētās prasības stāsies spēkā no 2014.gada 1.septembra, informē Labklājības ministrija (LM).

Darba devējiem, novērtējot darba vides riskus un, nosakot augstumā veicamos darbus un piemērotākos līdzekļus drošu apstākļu radīšanai (t.sk. kolektīvos un individuālos aizsardzības līdzekļus), jānosaka arī darbi, kas saistīti ar paaugstinātu bīstamību (augstkāpēja darbs un industriālā alpīnista darbs).  

Veicot paaugstinātas bīstamības darbus, darba devējam būs jāaizpilda norīkojuma veidlapa. Tajā būs jānorāda gan darba izpildē iesaistītie nodarbinātie, gan izsniegtie aizsardzības līdzekļi un veicamie organizatoriskie un tehniskie aizsardzības pasākumi. Šāda norīkojuma mērķis ir veicināt gan nodarbināto, gan darba devēja atbildību par drošu apstākļu radīšanu un drošu darba metožu pielietošanu.

Tāpat paredzēti arī darba devēja pienākumi attiecībā uz nodarbināto nodrošināšanu ar aizsardzības līdzekļiem, apmācību un instruēšanu par specifiskiem jautājumiem konkrētu darbu veikšanai.

Ņemot vērā iepriekšminēto, nodarbinātajiem, kas veiks darbu augstumā, uzlabosies darba apstākļi un būs nodrošināta lielāka drošība, tādējādi samazinot arī nelaimes gadījumu iespējamību. Savukārt darba aizsardzības speciālistiem būs jāņem vērā precizētās prasības, jo sevišķi, tās, kas attiecas uz darba vides risku novērtēšanu un novēršanu visiem darbiem, kas veicami augstumā, t.sk. darbiem uz sastatnēm, darbiem uz jumtiem un kāpnēm, rūpējoties par nodarbināto drošību un veselību.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 18.martā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā, kā arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.

Atbilstoši Valsts darba inspekcijas operatīvai informācijai 2013.gadā Latvijā ir reģistrēti un izmeklēti 1595 nelaimes gadījumi darbā, t.sk. 1347 - nesmagi, 219 - smagi un 29 - letāli, no kuriem, 493 bijuši kritieni, kas saistīti ar vertikālu sadursmi ar/pret stacionāru objektu (kritieni no augstuma), no tiem 380 - nesmagi, 110 - smagi un trīs letāli.

2013.gadā veiktā pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā" dati liecina, ka 16,5% (2010.gadā - 23,2%, 2006.gadā - 14,0%) darba devēju ir atzinuši, ka viņu uzņēmumā nodarbinātie veic darbu augstumā. Savukārt atbilstoši nodarbināto viedoklim, darbam augstumā kaut kādā mērā ir pakļauti 18,5% (2010.gadā - 17,9%, 2006.gadā - 17,4%) respondentu, kas liecina par nelielu pieaugumu kopš 2006.gada.