Strādā vesels

Piesaki atbalstam uzņēmumu, kas darbojas bīstamajā nozarē!

2023. gada 10. janvārī

Līdz 2023. gada 31. janvārim piesaki atbalstam uzņēmumu, kas darbojas bīstamajā nozarē!

ESF projekta de minimis atbalsts tiek piešķirts praktiskai palīdzībai darba aizsardzības jomā – konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstādē (darba vides risku novērtēšana, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, darba aizsardzības organizatorisko struktūras izveide), iespēja veikt laboratoriskos mērījumus līdz 500 eiro apmērā, piedalīties darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.


Papildus informācija rakstot uz e-pastu: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. vai zvanot pa tālr: +371 27891465 un +371 25725168.
https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem