Strādā vesels

Pieņemti jauni MK noteikumi par darba aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem

2022. gada 20. janvārī

2022.gada 18.janvārī ir pieņemti MK noteikumi Nr.44 "Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām un medicīnisko aprūpi uz kuģiem", kas stāsies spēkā 21.janvārī. Noteikumi pieejami šeit