Strādā vesels

Pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.92

2021. gada 13. augustā

10.augustā Ministru kabineta sēdē pieņemts grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas paredz, ka par projekta izpildes koordinatoru ir tiesīga būt persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā. Tādejādi noteikumos nepārprotami noteikts, ka koordinatoram nepieciešams būvprakses sertifikāts tikai vienā no minētajām jomām. Pārējās prasības attiecībā uz koordinatoram nepieciešamo izglītību paliek nemainīgas.