Strādā vesels

Pieejams pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021" gala ziņojums

2023. gada 13. jūnijā

Noslēdzoties pētījumam "Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021", publicēts pētījuma gala ziņojums, kurā ietverti galvenie pētījuma rezultāti, secinājumi un ieteikumi, kā arī pētījuma laikā izstrādātie tematiskie pielikumi par dažādām darba aizsardzībā aktuālām tēmām.

Pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021" gala ziņojums: https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/12322

Tāpat aicinām pievienoties tiešsaistes preses konferencei š.g. 14. jūnijā, plkst. 13.00-14.30, kurā tiks prezentēti pētījuma rezultāti. Vairāk informācijas: http://stradavesels.lv/kalendars/event-7416/ 

 

Pētījumu veica SIA "TNS Latvia" un Rīgas Stradiņa universitātes ekspertu komanda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.