Strādā vesels

Pašapliecinājuma aizpildīšana darba pienākumu pildīšanas gadījumā

2020. gada 30. decembrī

30.decembrī Latvijā tiek ieviesta komandantstunda jeb "brīvdienu mājsēde". Tas nozīmē, ka Jaungada svētku un pareizticīgo Ziemassvētku periodā visiem Latvijas iedzīvotājiem no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 būs jāuzturas savā dzīvesvietā. Tās atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos, un, atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam.

Kam un kādos apstākļos ir jāaizpilda pašapliecinājums?

Apliecinājums jāaizpilda personām, kurām jāatstāj dzīvesvieta attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, persona dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus, kā arī personām, kurām nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei.

Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli. Arī gadījumā, ja persona dodas pildīt darba pienākumus, apliecinājumu pilda pats darbinieks, ne darba devējs, izņemot operatīvo dienestu darbiniekus.

Kādā formā jāaizpilda pašapliecinājums?

Pašapliecinājuma formas paraugs atrodas Valsts policijas mājaslapā un tiks izvietots arī citu valsts institūciju mājaslapās. To nepieciešams izpildīt vai brīvā, vai elektroniskā, vai drukātā formā.

Kas jānorāda pašapliecinājumā?

Pašapliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, kā arī kontaktinformāciju. Ja dzīvesvietas atstāšanas iemesls ir darba pienākumu pildīšana, apliecinājumā jānorāda arī darba vietas nosaukumu un vadības (kontaktpersonas) kontakttālrunis.

 Kam jāuzrāda šis apliecinājums?

Aizpildīts pašapliecinājums jāuzrāda pēc Valsts vai pašvaldības policijas un Valsts robežsardzes pārstāvju pieprasījuma. Tāpat personām jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Kas kontrolēs noteiktos ierobežojumus?

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policijām, Valsts robežsardzi veiks šo ierobežojumu kontroli. Tāpat atbalstu ierobežojumu uzraudzībā sniegs arī Zemessardze.

Kāds ir sods, ja netiek ievēroti noteiktie drošības ierobežojumi?

Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro.