Strādā vesels

Pagarināts kompetento speciālistu sertifikātu termiņš ārkārtējās situācijas laikā

2020. gada 5. maijā

Ministru kabineta 2020.gada 5.maija sēdē ir pieņemts grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.

Izmaiņas noteikumos sagatavotas saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā un paredz pagarināt kompetento speciālistu sertifikātu derīguma termiņu. Tādejādi gadījumā, ja ārkārtējās situācijas laikā beidzas kompetentā speciālista sertifikāta derīguma termiņš, tas tiek pagarināts uz laikposmu līdz trīs mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz kompetentā speciālista sertifikāta izdošanai.

Šis nosacījums attiecas arī uz speciālistiem, kas ieguvuši augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā un ir pielīdzināmi kompetentajiem speciālistiem piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas. Ja ārkārtējās situācijas laikā beidzas minētais piecu gadu termiņš, speciālists ir tiesīgs turpināt darboties kā kompetentais speciālists vēl trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Šādas prasības ir noteiktas, lai samazinātu COVID-19 izplatīšanās risku, jo, pagarinot kompetento speciālistu sertifikātu termiņu, tiks novērsta personu pulcēšanās, kārtojot eksāmenu.

Izbeidzoties ierobežojumiem, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā, trīs mēnešu laikā kompetentajam speciālistam būs jāiegūst sertifikāts personāla sertifikācijas institūcijā, nokārtojot eksāmenu līdzšinējā kārtībā.

Noteikumu grozījumu teksts pieejams šeit.