Strādā vesels

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ikdienā strādā kaitīgā darba vidē

2018. gada 2. oktobrī

Lielākā daļa jeb 89% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka ikdienā strādā kaitīgā darba vidē, liecina pētījumu un konsultāciju kompānijas "Kantar TNS" un Latvijas Organizāciju psihologu biedrības pētījuma dati par dažādiem darba vides faktoriem.

Pētījumā respondentiem lūgts norādīt, cik bieži viņi ir pakļauti dažādiem darba vides faktoriem. Kā liecina pētījuma rezultāti, vismaz pusi no sava darba laika Latvijas strādājošie ir pakļauti tādiem faktoriem kā darbam ar datoru (73%), darbam piespiedu pozā (54%) un vienveidīgām kustībām (51%). Tāpat pētījumā secināts, ka Latvijā 40% respondentu darbā cieš no laika trūkuma, 39% veic darbu ar sarežģītām, ātri mainīgām tehnoloģijām ātru un svarīgu lēmumu pieņemšanā, 32% respondentu cieš no pārāk zemas vai augstas gaisa temperatūra telpās un 40% respondentu ir tiešā kontaktā ar cilvēkiem, kuri nav kolēģi.

Neskatoties uz to, ka kopumā absolūtais vairākums (80%) Latvijas strādājošo ir apmierināti ar darba apstākļiem savā darba vietā, pētījuma dati atklāj, ka piektā daļa jeb 18% strādājošo ar saviem darba apstākļiem nav apmierināti. Turklāt vairāk nekā puse jeb 57% ar darba apstākļiem neapmierināto strādājošo vismaz vienu reizi pēdējā gada laikā paši personīgi savam darba devējam ir snieguši ieteikumus darba apstākļu un vides uzlabošanai (to skaitā 17% ierosinājuši uzlabojumus vienu riezi un 40% - vairākas reizes). Tomēr 5% no ieteikumus sniegušajiem ir norādījuši, ka darba devējs viņu priekšlikumus ir ņēmis vērā, kamēr 19% uzlabojumus iesniegušo ir atzinuši, ka viņu ieteikumi ir tikai daļēji ņemti vērā.

"Kantar TNS" sadarbībā ar Latvijas Organizāciju psihologu biedrību laikā no 2018.gada 22. līdz 25.augustam veica pētījumu par Latvijas strādājošo iedzīvotāju darba vidi un ar to saistītiem aspektiem.

Pētījumā aptaujāti 705 nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Pētījums organizēts interneta aptaujas formā. Izlases kopa veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos.