Strādā vesels

SDO pieņem jaunu pasaules standartu par vardarbības izskaušanu darba

2019. gada 25. jūnijā

SDO Starptautiskās Darba konferences noslēgumā, visas pasaules valdības, darba devēji un arodbiedrības nobalsoja par jaunu pasaules standartu - konvenciju un rekomendāciju par vardarbības izskaušanu darba pasaulē. Šī ir ne tikai jauna SDO konvencija, tā ir jauna fundamentālā SDO konvencija, kurai ir cilvēktiesību statuss.

"Konvencija par vardarbības un aizskaršanas izskaušanu darba pasaulē" nosaka, ka katram ir tiesības uz darba vidi, kura ir brīva no vardarbības un uzmākšanās. Konvencija neizslēdz nevienu un aptver visas darbinieku kategorijas visos nodarbinātības veidos un visos darba aspektos, tostarp pa ceļam uz darbu, darbinieka mājās, darba sociālajos pasākumos, darba devēja organizētajā dzīvošanas vietā, apmācību un komandējumu laikā.

Jēdziens „vardarbība un uzmākšanās” darba pasaulē attiecas uz dažāda veida nepieņemamu uzvedību un praksi, vai to draudiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir vienreizēji vai atkārtoti, kas ir vērsti uz fizisku, psiholoģisku, vai var izraisīt fizisku, psiholoģisku, seksuālu vai ekonomisku kaitējumu, un ietver vardarbību un uzmākšanos, kas balstīta uz dzimumu.

“Darbiniekam nav jāizvēlas starp darbu un drošību vai savu bērnu drošību”, Ms Clarke Walker (Canada), darbinieku puses pārstāve.

Konvencija paredz pienākumus valdībām un darba devējiem un LBAS darīs visu iespējamo, lai Latvijas valdība ratificētu konvenciju un ieviestu rekomendāciju pēc iespējas ātrāk.

Konvencijas un rekomendācijas teksts angļu valodā ir pieejams šeit: 
https://www.ilo.org/…/provis…/WCMS_711242/lang--en/index.htm

Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte

Avots