Strādā vesels

Latvijas Arodslimību ārstu biedrībai - 20 gadi!

2014. gada 1. decembrī

Latvijas Arodslimību ārstu sekmīgi sagaidījusi savu 20.gadu jubilejas reizi!

1994.gada 4.decembrī 35 arodslimību ārsti apvienojās un tika nodibināta Latvijas Arodslimību ārstu asociācija (LAĀA), kura 2006.gadā tika pārdēvēta par Latvijas Arodslimību ārstu biedrību (LAĀB). Par tās prezidenti tika ievēlēta profesore Maija Eglīte un viceprezidenti Tija Zvagule. 20 gados biedru skaits ir palielinājies vairāk nekā 12 reižu – 2014.gadā Latvijas Arodslimību Ārstu biedrība apvieno 420 biedrus.

2008.gada novembrī Latvijas ārstu biedrība nolēma Latvijas arodveselības un arodslimību ārstus apvienot vienā specialitātē – arodveselības un arodslimību ārsts ar specialitātes kodu – P 53.

LAĀB galvenie uzdevumi ir:

  • attīstīt arodveselības un darba medicīnas specialitātes valstī;
  • piedalīties arodveselības un darba drošības stratēģijas un nozares attīstības valstī;
  • sagatavot speciālistus arodveselībā un darba medicīnā.

LAĀB galvenie darbības virzieni:

  • izstrādāta arodveselības un arodslimību ārstu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība;
  • organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz ārzemēm un piedalīšanās starptautiskos kursos, semināros un konferencēs;
  • sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem izstrādāti starptautiskie projekti;
  • regulāri tiek organizētas LAĀB konferences – 20 gados noorganizētas vairāk nekā 70 konferences, kā arī katru gadu tiek organizēti tālākizglītības kursi arodveselības un arodslimību ārstiem;
  • uz RSU bāzes tiek veikta apmācība rezidentūrā arodveselības un arodslimību ārsta specialitātē pēc četrgadīgas mācību programmas, kas dod tiesības pēc rezidentūras pabeigšanas strādāt ES valstīs.

Latvijā arodveselības dienests vēl pilnībā nav izveidots, bet šis darbs turpinās un pēdējos 20 gados ir panākts liels progress pateicoties gan LAĀB, gan citu nozarē strādājošo speciālistu atbalstam! 

Vairāk par jubilejas konferenci:

http://stradavesels.lv/Uploads/Calendar/10-11-2014-5460c76255297.doc