Strādā vesels

Laiks rīkoties: EU-OSHA uzsāk kampaņu, lai novērstu izplatītāko ar darbu saistīto veselības problēmu

2020. gada 12. oktobrī

Muguras sāpes? Darba izraisītas kakla sāpes? Jūs neesat viens. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir atklājusi 2020.–2022. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi”, kurā vērsta uzmanība uz balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) saistībā ar darbu. Atklāšana iezīmē sākumu pasākumu un darbību programmai ar mērķi uzlabot informētību par šo problēmu, kas skar miljoniem darbinieku visā Eiropā, kā arī par tās risināšanu.

Vislabākās darba vides nodrošināšanai ir izšķiroša nozīme darbinieku veselības un labklājības jomā, līdz ar to tas ir visu darba devēju pienākums. Ņemot vērā pandēmijas ietekmi uz mūsu dzīvi un darbu, mēs visi varam lietderīgi izmantot šodien publicētos norādījumus un resursus.

Lai gan ir tikuši pieņemti tiesību akti un iniciatīvas ar mērķi novērst BKAS, aptuveni trīs no katriem pieciem darba ņēmējiem cieš no šādiem traucējumiem un tie joprojām ir visizplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma Eiropā, kas skar darba ņēmējus visās darbavietās un nozarēs. Atkārtotas kustības, ilgstoša sēdēšana un smagumu celšana ir tikai daži no riska faktoriem, kuri veicina šādu traucējumu rašanos, kas var ietekmēt muskuļu, locītavu, cīpslu un kaulu veselību. To nelabvēlīgā ietekme uz darba ņēmēju dzīves kvalitāti ir nepārprotama.

Preses konferencē, kas tika rīkota Briselē, lai atzīmētu kampaņas oficiālo atklāšanu, Eiropas darba un sociālo tiesību komisārs Nicolas Schmit, uzsvēra, ka ir nepieciešams steidzami rīkoties:

Komisija pilnībā atbalsta Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) šodien atklāto kampaņu, lai apkarotu ar darbu saistītās balsta un kustību aparāta slimības. Vislabākās darba vides nodrošināšanai ir izšķiroša nozīme darbinieku veselības un labklājības jomā, līdz ar to tas ir visu darba devēju pienākums. Daudzi no mums — trīs no pieciem darba ņēmējiem — darba rezultātā ir izjutuši muguras sāpes, muskuļu stīvumu vai kakla sāpes. Tas var smagi skart mūsu ikdienas dzīvi, ražīgumu, kā arī radīt kaitējumu mūsu fiziskajai un garīgajai veselībai. Ņemot vērā pandēmijas ietekmi uz mūsu dzīvi un darbu, mēs visi varam lietderīgi izmantot šodien publicētos norādījumus un resursus.

Kampaņas panākumi ir atkarīgi no EU-OSHA plašo Eiropas tīklu — valsts koordinācijas punktu oficiālo kampaņas partneru mediju partneru  un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla  — apņēmības, kuri popularizēs kampaņu un tās vēstījumu visā Eiropā, jo īpaši mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu vidū.

Tāpat nenovērtējams ir sociālo partneru un Eiropas iestāžu atbalsts, un ES Padomes prezidentvalsts Vācija atzina rīcības nepieciešamību BKAS jomā, kā arī uzņēmās saistības. Vācijas federālais ministrs darba un sociālo lietu jomā Hubertus Heil norādīja:

BKAS skar visas Eiropas valstis. Minētās slimības ietekmē mūs visus dažādos veidos. Tādēļ ir jānodrošina to pārvaldība ikvienā Eiropas darbavietā — gan ražotnēs un frizētavās, gan arī slimnīcās un birojos. Tādēļ mēs pilnībās atbalstām kampaņu “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi”.

BKAS arī rada ievērojamas izmaksas darba devējiem un valstu veselības aprūpes sistēmām. EU-OSHA izpilddirektore Christa Sedlatschek uzsvēra:

Papildus radītajām cilvēciskajām ciešanām darba ņēmēji zaudē iespēju īstenot ļoti daudzus privātās un darba dzīves aspektus. Paredzams, ka darba ņēmēji, kuri cieš no BKAS un kuru prombūtne no darba ir biežāka un ilgstošāka, būs mazāk produktīvi savā darbavietā un bieži vien priekšlaicīgi pensionēsies.  Tas nenāk par labu uzņēmumiem un rada ievērojamu slogu valstu ekonomikām. Šī kampaņa uzsvērs, ka agrīna intervence un rehabilitācija ir ļoti svarīga un pilnībā īstenojama. Sadarbojoties un ieviešot labu praksi šobrīd, mēs varam novērst BKAS turpmākajās darba ņēmēju paaudzēs.

Pasākumi BKAS profilaksei un pārvaldībai bieži vien ir vienkārši un lēti, un tas ir viens no kampaņas “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” galvenajiem vēstījumiem. Kampaņa uzrunās darba ņēmējus un darba devējus visās nozarēs, jo īpaši vēršot uzmanību uz paaugstināta riska nozarēm, piemēram, veselības aprūpi un pirmsskolas izglītību.

Liela uzmanība tiks pievērsta to darba ņēmēju atbalstīšanai, kuri cieš no hroniskām BKAS, lai viņi turpinātu strādāt, kā arī nepieciešamībai ņemt vērā psihosociālos riskus un darba ņēmēju dažādību, un uz sadarbību vērstu pieeju īstenošanai attiecībā uz BKAS pārvaldību, iesaistot darba ņēmējus, darba devējus, veselības aprūpes sniedzējus un citas ieinteresētās personas.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta nākotnes riskiem, ko rada, piemēram, digitalizācija un jaunās tehnoloģijas, kā arī darba organizēšanas veidi. Tas ir ļoti savlaicīgi, ņemot vērā Covid-19, kura ietekmē daudzi darba ņēmēji bijuši spiesti aizstāt darbu birojos ar tāldarbu. BKAS un tāldarbs no mājām ir prioritāra joma šīs kampaņas ietvaros.

Saites:

Piezīmes redaktoram: 
1.

Veselīgu darbavietu kampaņas 2020.–2022. gadam “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” mērķis ir palielināt informētību par BKAS saistībā ar darbu un izplatīt informāciju par to, kā šīs slimības var novērst un pārvaldīt. Kampaņu valstu līmenī koordinē EU-OSHA kontaktpunkti, un to ko atbalsta oficiālie kampaņas un mediju partneri, kā arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkls. Tai ir seši galvenie mērķi:

  • palielināt izpratni par BKAS profilakses nozīmi, sniedzot faktus un skaitļus par BKAS ekspozīciju un to ietekmi uz indivīdiem, uzņēmumiem un sabiedrību;
  • veicināt risku novērtēšanu un BKAS proaktīvu pārvaldību, nodrošinot piekļuvi attiecīgajiem rīkiem, norādījumiem, kā arī audiovizuālajiem un citiem atbalsta materiāliem;
  • parādīt, ka BKAS ir problēma ikvienam, bet to var sekmīgi risināt;
  • uzlabot zināšanas par jauniem un topošiem BKAS riska faktoriem;
  • veicināt darbinieku ar hroniskām BKAS reintegrācijas un palikšanas darbavietā atbalstīšanu un parādīt, kā to var sasniegt;
  • veicināt efektīvu sadarbību, apvienojot dažādas ieinteresētās personas un veicinot informācijas un labas prakses apmaiņu.

Kampaņas galvenie notikumi būs Eiropas darba drošības un veselības nedēļas (2020., 2021. un 2022. gada oktobrī), Labas prakses apmaiņas pasākums 2022. gada martā, Labās prakses balvu pasniegšanas ceremonija un Veselīgu darba vietu samits (abi pasākumi paredzēti 2022. gada novembrī).

2.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz Eiropā veidot drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku darba vidi. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Šajā aģentūrā, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, ir apvienojušies Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, kā arī vadošie eksperti no visām ES dalībvalstīm un trešām valstīm.

Tagad varat mūs atrast vietnēs Facebook Twitter LinkedIn YouTube  vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat reģistrēties arī regulārai ziņu un informācijas saņemšanai no EU-OSHA, izmantojot RSS barotnes.