Strādā vesels

Komentēšanai pieejams standarts "Prasības darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem"

2016. gada 9. februārī

Līdz 2016.gada 18.martam komentēšanai pieejams standarts "Prasības darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem"Standarts attiecas uz kompetentajām institūcijām un kompetentiem speciālistiem, kas piedāvā pakalpojumus darba aizsardzības jomā.

Standarts nosaka prasības šādām institūcijām un speciālistiem ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un vajadzībām atbilstošu darba aizsardzības pakalpojumu saņemšanu tiem uzņēmumiem un organizācijām, kuriem nepieciešams šāds pakalpojums..

Standarts arī izmantojams sertifikācijas iestādēm, kuras veic kompetento institūciju novērtēšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nodrošinot objektīvāku institūciju novērtēšanu.

Standarts nav valsts institūciju iniciatīva. To ir izstrādājusi standartu tehnniksā komiteja LVS/STK/24. Vairāk informācijas: https://www.lvs.lv/lv/committees/24

Plašāka informācija: http://viedoklis.lvs.lv/Home/Details/254