Strādā vesels

Izsludināts konkurss par Atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai

2014. gada 27. augustā

Analizējot dažādus datus un citu valstu pieeju, informatīvie videomateriāli un filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem.

Tādējādi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā 2014.gadam” kā viena no aktivitātēm tiek īstenots konkurss Latvijas uzņēmumiem par finansiālu atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai vai jau uzņemtu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai. 

Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 3 informatīvu filmu sagatavošanai vai jau sagatavotu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

Konkursa mērķi ir:

  • atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
  • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
  • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām;
  • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
  • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
  • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem.

Līdzīgs konkurss tika organizēts arī 2013.gadā. Tā rezultātā tika atbalstīta 3 filmu sagatavošana, tās jau ir pieejamas Valsts darba inspekcijas Youtube kontā.

Sekojiet saitēm uz KONKURSA NOLIKUMU un PIETEIKUMA ANKETU.