Strādā vesels

Izsludināts darba aizsardzības filmu konkurss

2016. gada 17. februārī

Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķi ir:

 • atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
 • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
 • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām;
 • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
 • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
 • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem.

Konkursu rīko: RSU Darba drošības un vides veselības institūts.

Konkursa balvu fonds: 2 (divas) balvas, katra 1400,00 Eiro (viens tūkstotis četri simti eiro 00 centu) apmērā (bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā).

Lēmumu par konkrētu pretendentu atbalstīšanu pieņems konkursa žūrija, kurā ietilpst Valsts darba inspekcijas, Labklājības ministrijas, Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Katrs Pretendents var saņemt atbalstu tikai par vienu sagatavoto materiālu.

Konkursa norises laiks

 • Konkursa izsludināšanas datums: 12.02.2016.
 • Pieteikumu pieņemšana līdz: 30.03.2016.
 • Pieteikumu izvērtēšana: līdz 25.04.2016.
 • Žūrijas lēmuma paziņošana: līdz 30.04.2016.
 • Līguma par atbalstu noslēgšana: līdz 15.05.2016.
 • Filmu gatavošana un iesniegšana, žūrijas komisijas materiāla pārbaude: līdz 30.09.2015.
 • Visu filmu prezentēšana plašākai sabiedrībai ar pretendenta pārstāvja piedalīšanos: līdz 28.02.2017. (plānota Darba aizsardzības filmu pēcpusdienās 2017.gada sākumā).

Vairāk par konkursu - nolikums un pieteikuma veidlapas piejamas šeit