Strādā vesels

Izsludināts 2024. gada konkurss darba aizsardzības filmu atbalstam - termiņš 1.marts

2024. gada 29. janvārī

Aicinām pieteikties uzņēmumus un citus interesentus, kas vēlas saņemt atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai. Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 3 informatīvu filmu sagatavošanai vai esošu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

2024. gada filmu konkursa prioritāte ir vienkārši un skaidri principi, kā uzņēmumā sekmīgi ieviest digitalizācijas procesus, izmantot tādus risinājumus kā roboti, mākslīgais intelekts, algoritmisku darbinieku vadību u.c., tādā veidā, lai negatīvi netiktu ietekmēta darbinieku drošība, veselība vai labbūtība.

Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā 2023.gadam” kā viena no aktivitātēm atkārtoti tiek īstenots konkurss Latvijas uzņēmumiem, iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (t.sk., izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem) par finansiālu atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai vai jau uzņemtu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai (plāns apstiprināts Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomē).

Konkursa „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” mērķi ir:

  • atbalstīt Latvijas uzņēmumu centienus sagatavot nodarbinātajiem paredzētus videomateriālus par darba aizsardzības prasībām un problēmām;
  • demonstrēt darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības labās prakses ievērošanas priekšrocības;
  • aicināt aizdomāties par darbā notikušo nelaimes gadījumu sekām, kā arī veselības traucējumiem, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību;
  • izplatīt labākos pieejamos praktiskos padomus un apmācības materiālus par darba aizsardzību;
  • popularizēt viegli uztveramu un plaši pielietojamu informatīvo materiālu izstrādāšanu par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem;
  • nodrošināt informatīvo videomateriālu par darba aizsardzības jautājumiem pieejamību citu uzņēmumu pārstāvjiem, profesionāli izglītojošām izglītības iestādēm un citiem interesentiem.