Strādā vesels

Izmaiņas obligāto veselības pārbaužu veikšanā ārkārtējās situācijas laikā un 2 mēnešus pēc tās

2022. gada 20. janvārī

Stājušie spēkā grozījumi Ministru kabineta 09.10.2021. eīkojumā Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas nosaka izmaiņas obligāto veselības pārbaužu veikšanā ārkārtējās situācijas laikā un 2 mēnešus pēc tās beigām. Šajā kontekstā grozījumi atspoguļoti rīkojuma  5.9.3. punktā:

"darba devējs ārkārtējās situācijas laikā un divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās ir tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, ja persona nav veikusi periodisko veselības pārbaudi darba devēja noteiktajā laikā (termiņā) saistībā ar Covid-19 infekcijas riskiem. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo un ārpuskārtas veselības pārbaudi, kā arī uz periodisko veselības pārbaudi personām, kuras nodarbinātas darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam". 

Rīkojuma teksts pieejams šeit.