Strādā vesels

Informācija darba devējiem un kolektīvu vadītājiem par kontaktpersonu ziņošanas kārtību

2021. gada 28. oktobrī

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) atgādina par darba devēju un pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes vadītāju pienākumu* noteikt kontaktpersonas darba vietā vai izglītības iestādē, ja tās bijušas augsta inficēšanās riska kontaktā ar personu, kurai konstatēta Covid-19 infekcija, negaidot SPKC epidemiologa norādījumus. Vienlaikus SPKC atgādina par nepieciešamību rūpīgi izvērtēt iespēju darbiniekiem strādāt attālināti. 

Par kontaktpersonu tiek atzīta persona, kurai ar Covid-19 inficētā darbinieka vai izglītojamā atrašanās laikā darba vietā vai izglītības iestādē, vai divas dienas pirms viņa saslimšanas (vai divas dienas pirms pozitīva Covid-19 testa veikšanas) bijis augsta inficēšanās riska kontakts ar minēto inficēto personu: 

 • kontakts ne tālāk kā divu metru attālumā un ilgāk par 15 minūtēm (t. sk. summāri diennakts laikā),  

 • fizisks kontakts (piem., sarokošanās, apskāviens), 

 •  neaizsargāts tiešs kontakts ar Covid-19 inficētās personas inficētajiem izdalījumiem (piemēram, uzklepots), 

 • atrašanas kopā slēgtā vidē (piemēram, darba telpā, koplietošanas vai sanāksmju telpā, uzgaidāmajā telpā utt.) ilgāk par 15 minūtēm (t. sk. summāri diennakts laikā). 

SPKC atgādina arī par darbinieka, kas strādā klātienē, pienākumu, nekavējoties ziņot darba devējam, kā arī izglītojamā (izglītojamā vecāku) pienākumu, nekavējoties ziņot izglītības iestādei,  ja viņam laboratoriski tiek konstatēta Covid-19 infekcija**. 

 1. Saņemot no darbinieka vai izglītojamā informāciju par laboratoriski konstatētu Covid-19 infekciju, darba devējs vai izglītības iestādes vadītājs (vai atbildīgais darbinieks) nekavējoties apzina kontaktpersonas, pamatojoties un iepriekš minētajiem kritērijiem, un sagatavo kontaktpersonu sarakstu nosūtīšanai SPKC, konkrētāk:  https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana  
 2. Sarakstā norāda personas vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā, un vienas dienas laikā nosūta to SPKC uz e-pasta adresi: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.   
 3. Darba devējs vai izglītības iestādes vadītājs (vai atbildīgā persona) informē kontaktpersonas par nepieciešamību  doties mājās un ievērot mājas karantīnas pasākumus. 
 4. Par karantīnas sākuma datumu ir nosakāma nākošā diena pēc pēdējā kontakta dienas. Piemēram, Covid-19 pozitīvais darbinieks darbā klātienē bija 25.10, tad kontaktpersonai pirmā mājas karantīnas diena ir 26.10.  
 5. Atgādinām, ka no 21.10.2021 līdz 12.01.2022 arī vakcinētas un Covid-19 pārslimojošās  kontaktpersonas ievēro mājas karantīnu (nedodas uz darbu, sabiedriskām vietām). 

Kontaktpersonai ir paaugstināts risks saslimt, tādēļ jānovēro veselība 14 dienas (no pēdējās kontakta dienas), t. sk. vismaz divas reizes dienā jāmēra ķermeņa temperatūra: 

 • ja parādās simptomi, nekavējoties jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš lems par turpmāko ārstēšanu; 

 • ja simptomi neparādās, ar negatīvu Covid-19 testu 10. dienā ģimenes ārsts var noslēgt mājas karantīnu; 

 • jāievēro mājas karantīna, uzturoties dzīvesvietā; 

 • mājinieki var turpināt ikdienas gaitas, ja nav slimības simptomu; 

 • jāievēro visi piesardzības pasākumi: mazgāt rokas, lietot pareizi sejas masku, vēdināt telpas, lietot tikai savus traukus un higiēnas piederumus; 

 • ja nepieciešams, ģimenes ārsts var izrakstīt darba nespējas lapu (DNL). 

Plašāka informācija par rekomendācijām darba devējiem SPKC vietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas#darba-devejiem 

Vairāk : https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam 

Aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19!   

Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.  Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt šeit.  

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:     

 • nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru);     

 • roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),     

 • pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),     

 • regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),  

 •  ja darba apstākļi atļauj - strādāt attālināti,   

Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19  

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām  

 

*Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 183. un 184. punktu. 

**Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.49.10. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  184. punktu.