Strādā vesels

Iespēja veikt bezmaksas darba vides mērījumus

2016. gada 20. maijā

Lai nodrošinātu mācību vizītes norisi mūsu kolēģiem no Turcijas, kuri vēlas apgūt formaldehīda mērījumu veikšanas metodiku, piedāvājam iespēju veikt bezmaksas darba vides mērījumus kādā uzņēmumā Rīgā vai Pierīgas reģionā - vienīgais noteikums - kādam no mērījumiem ir jābūt arī formaldehīdam!

Tātad: izmērīsim Jūsu uzņēmumā troksni/vibrāciju, putekļus u.c - bet vienai no nosakāmajām vielām ir jābūt formaldehīdam. Mērījumu veikšanas laiks: 24.05. vai 25.05. (rīta puse). Vairāk informācijas: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. vai 29404158