Strādā vesels

EU-OSHA meklē piemērus par atbalsta pasākumiem darbiniekiem, kuriem ir mentālās veselības problēmas

2023. gada 11. jūlijā

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) no 2021. līdz 2025. gadam veic plašu pētījumu par psihosociālajiem riskiem un mentālo veselību. Šobrīd EU-OSHA darbs ir saistīts ar ieteikumu izstrādi darba vietām, kā atbalstīt darbiniekus ar mentālās veselības problēmām, lai viņi varētu atgriezties darbā / turpināt darbu.  Tas ietver gan ar darbu saistītu stresu, gan psihiskās veselības problēmas, kā arī ar darbu nesaistītus garīgās veselības stāvokļus (piemēram, bipolārie traucējumi). Ziņojumā tiks iekļauta šāda informācija:

 • Ieteikumi par atgriešanos darbā un piemērotu darba pielāgojumu piemēri, ko var veikt, lai atbalstītu personas īpašu gmentālās veselības problēmu gadījumā (piemēram, darba laika izmaiņas, uzdevumu pārcelšana, pielāgoti atpūtas pārtraukumi).
 • Katram nosacījumam īsi piemēri, lai ilustrētu, kā praksē var izskatīties indivīda atbalsts darbā.

Projektā tiek meklēti piemēri, kas saistīti ar šādām garīgās veselības problēmām:

 1. Darba vides stress
 2. Profesionālā izdegšana
 3. Miega traucējumi
 4. Kognitīvās problēmas
 5. Blakusslimības sāpes
 6. Alkohola lietošana
 7. Depresīvi traucējumi
 8. Posttraumatiskā stresa traucējumi
 9. Korekcijas traucējumi
 10. Fobiski traucējumi
 11. Obsesīvi kompulsīvi traucējumi
 12. Panikas traucējumi
 13. Akūta stresa reakcija
 14. Bipolāri traucējumi
 15. Psihotiski traucējumi
 16. Ēšanas traucējumi

Ja jūsu uzņēmumā tiek īstenoti šādi piemēri, tad aicinām sazināties ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas nacionālā kontaktpunkta vadītāju Lindu Matisāni (Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. ), lai dalītos ar savu piemēru.