Strādā vesels

EK ir izsludinājusi apspriešanu – paneļdiskusiju par REACH Regulu

2022. gada 14. aprīlī

Patlaban Eiropas Komisija (EK) pārskata REACH Regulu (Nr.1907/2006), tāpēc MVU tiek aicināti izteikt savu viedokli, lai pārstrādātā REACH regula būtu gan labāk piemērota MVU vajadzībām, gan arī veicinātu drošu un ilgtspējas principiem atbilstošu ķimikāliju izstrādi un cilvēka veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību.

Regulas mērķis ir uzlabot cilvēka veselības un vides aizsardzību, labāk un agrāk apzinot ķīmisko vielu būtiskās (iedabiskās) īpašības. Tā darbojas, ņemot vērā četrus REACH procesus — ķimikāliju reģistrācija, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana. REACH mērķis ir arī nodrošināt ķīmisko vielu brīvu apriti Eiropas Savienībā (ES) un veicināt inovāciju un ES ķīmiskās rūpniecības konkurētspēju.

Arī no LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla puses aicinām Latvijas uzņēmums izteikt savu redzējumu par REACH Regulu.

Apspriešanas aizpildīšana aizņems līdz 15 minūtēm un tā ir pieejama šeit. 

To iespējams aizpildīt gan angļu, gan latviešu valodā (izvēloties valodu paneļa labajā pusē).

Termiņš: 2022.gada 6.maijs