Strādā vesels

Eiropas Darba drosības un veselības aizsardzības aģentūra svin 25 gadu jubileju

2019. gada 10. jūnijā

Pēdējās desmitgades laikā situācija darba aizsardzības jomā Eiropā ir būtiski uzlabojusies, un tas ir saistāms gan ar izmaiņām normatīvajos aktos, gan ar stratēģisko dokumentu ieviešu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu līmenī. Turklāt pēdējos 25 gados Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir aktīvi strādājusi, lai informācija sasniegtu arvien vairāk nodarbināto visā Eiropā.

Lai gan darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits ir būtiski samazinājies un daudzos uzņēmumos tiek īstenoti arvien aktīvāki un efektīvāki preventīvie pasākumi darba aizsardzībā, situācija kopumā liecina, ka darbs jāturpina. Šobrīd darba aizsardzības prasību ieviešana ir liels izaicinājums mazajos un vidējos uzņēmumos, kuros kopā strādā apmēram puse Eiropā nodarbināto.

Viens no svarīgākajiem EU-OSHA projektiem ir interaktīvā darba vides risku novērtēšanas rīka OiRA izstrāde. Šis rīks ļauj daudziem Eiropas uzņēmumiem veikt risku novērtēšanu savā valodā, izmantojot nozarei un normatīvajiem aktiem atbilstošu saturu. Latvijā šobrīd ir pieejami 13 nozaru rīki, t.sk. nelielām ārstu praksēm, dažādiem transporta uzņēmumiem, būvdarbu veicējiem un biroju darbiem. OiRA rīkā ir iekļauti gan skaidrojumi, gan pasākumi, ko uzņēmums var veikt, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības.

EU-OSHA arī īsteno sabiedrības informēšanas kampaņas. Pašlaik notiekošās kampaņas “Turi grožos bīstamās vielas” ietvaros ir apkopoti vairāk nekā 700 rīki, publikācijas un citi informācijas avoti, kas ļauj uzņēmumiem iedvesmoties no citiem. Šīs kampaņas otrais gads Latvijā ir veltīts rīcībai ārkārtas situācijās, tāpēc, ja jums ir labs piemērs, piesakieties labas prakses balvai un iedvesmojiet citus uzņēmumus!

Pēdējie 25 gadi ir jau ir nesuši būtiskas izmaiņas darba vidē, un arī nākamie gadi neapšaubāmi tādas nesīs. EU-OSHA plāno apvienot dažādu nozaru speciālistus, lai izstrādātu atbalsta rīkus uzņēmējiem, nodrošinātu pieredzes apmaiņu un lai Eiropas vienotā pieeja sniegtu būtisku ieguldījumu darba aizsardzības jomas un darba tirgus uzlabošanā nacionālā līmenī.

Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek), Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) direktore norāda: "Vēlos īpašu paldies pateikt visiem tiem uzņēmumiem, kas ir atbalstījuši mūsu nacionālā kontaktpunkta darbību, daloties savā pieredzē semināros un konferencēs, uzņemot pie sevis pieredzes apmaiņas ekskursijās, tādējādi popularizējot labās prakses piemērus un iedvesmojot citus uzņēmumus uzlabot darba vidi savos uzņēmumos!". 

Svarīgākie EU-OSHA projekti, kuros iesaistīta Latvija:

  • OiRA - interaktīvs rīks darba vides riska novērtēšanai;
  • NAPO filmas - sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanai;
  • ESENER pētījums - statistikas dati par darba vidi;
  • "Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas" kampaņas - aktuālā kampaņa "Turi grožos bīstamās vielas".