Strādā vesels

Darba un privātās dzīves līdzsvars: Komisija atzinīgi vērtē panākto pagaidu vienošanos

2019. gada 25. janvārī

Eiropas Parlaments un Padome 24.janvārī panāca pagaidu vienošanos par Eiropas Komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai par darba un privātās līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Pirmais vietnieks Franss Timmermanss, komisāri Marianna Teisena un Vera Jourova uz šo vienošanos reaģēja ar šādu paziņojumu:

“Pagaidu vienošanās, ko šodien panākuši Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija, ir labas ziņas Eiropas ģimenēm. Eiropas sociālo tiesību pīlāra jēga ir eiropiešu ikdienas dzīves uzlabošana. Šodien panāktā vienošanās šo vīziju visnotaļ konkretizē, ģimenēm ar strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem sniedzot īstu izvēli darba un ģimenes dzīves kombinēšanā. Šis ir milzīgs solis ceļā uz sociālāku Eiropu, kurš atspoguļo sociālā pīlāra patieso garu.

Jauni, 21. gadsimta vajadzībām piemēroti noteikumi par darba un privātās dzīves līdzsvarošanu pavērs iespējas, ka nodarbinātas sievietes un vīrieši ar bērnu un radinieku aprūpi saistītos pienākumus sadala vienlīdzīgi. Šodienas vienošanās paredz noteikt Eiropas minimālo standartu, ka jaundzimušo tēviem jāpiešķir apmaksāts 10 dienu paternitātes atvaļinājums, kas jāapmaksā slimības atvaļinājuma līmenī. Tas nostiprina jau esošās tiesības uz četriem mēnešiem vecāku atvaļinājuma, par tiesībām uz diviem mēnešiem šā atvaļinājuma nosakot, ka tās nebūs nododamas otram vecākam un par šiem diviem mēnešiem ieviešot kompensāciju dalībvalstu noteiktā līmenī. Mēs arī vienojāmies par Eiropas noteikumiem attiecībā uz aprūpētāja atvaļinājumu, vienam darba ņēmējam gadā atvēlot 5 dienas; darba ņēmējiem šīs ir jaunas Eiropas garantētas tiesības. Visbeidzot, taču tikpat svarīgi: jaunie noteikumi visiem vecākiem un aprūpētājiem pastiprina tiesības pieprasīt elastīgāku darba režīmu.

Taču jautājums nav tikai par indivīdu tiesību stiprināšanu. Jaunie noteikumi ir paraugs sociālo un ekonomisko prioritāšu saskaņošanā. Uzņēmumi spēs piesaistīt un noturēt talantīgus abu dzimumu darbiniekus. Eiropas ekonomikai šis priekšlikums būs ieguvums, kas palīdzēs izlīdzināt atšķirības dzimumu nodarbinātībā. Labāks darba un privātās dzīves līdzsvars gan sievietēm, gan vīriešiem ir ne vien taisnīga, bet arī gudra lieta.”

Nākamie soļi

Pagaidu vienošanās tagad oficiāli jāpieņem gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

Konteksts

Lai pievērstos problēmām, ar kurām strādājoši vecāki un aprūpētāji saskaras darba un ģimenes dzīves pienākumu saskaņošanā, Eiropas Komisija 2017. aprīlī ierosināja iniciatīvu “Darba un privātās dzīves līdzsvars”. Iniciatīva ir svarīgs Eiropas sociālo tiesību pīlāra darbības auglis.

Šī direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru nosaka vairākus jaunus vai augstākus standartus attiecībā uz speciālajiem atvaļinājumiem vecākiem, tēviem un aprūpētājiem un tiesības pieprasīt elastīgu darba režīmu. Tā ņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības un gādā, ka tie netiek nesamērīgi ietekmēti. Jauno direktīvu papildina rīcībpolitiski pasākumi un finansēšanas pasākumi, kas atbalsta dalībvalstis spēkā esošo tiesību aktu par aizsardzību pret atlaišanu izpildē, oficiālu aprūpes pakalpojumu attīstīšanā un darbībās pret ekonomiskiem antistimuliem, kuri attur otros pelnītājus no darba.

Vairāk informācijas

Paziņojums presei "Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana — Komisija pieņem pirmās konkrētās iniciatīvas"

Faktu lapa: jauns sākums vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam

Darba un privātās dzīves līdzsvars – Eirobarometrs

Faktu lapa: “Ž. K. Junkera vadītās Komisijas prioritātes sociālajā jomā”